Przy Wigilijnym stole w Gminie Krzyżanów

Print Friendly

Okres Bożego Narodzenia obfituje w spotkania opłatkowe. W natłoku związanych z nimi przygotowań, warto przystanąć na chwilę i w atmosferze życzliwości złożyć serdeczne życzenia drugiemu człowiekowi.

Przedświąteczne spotkania przy nakrytym wigilijnymi potrawami stole, to już w naszej gminie tradycja. Temu, które odbyło się w piątkowe popołudnie 13 grudnia towarzyszyła ciepła, wprowadzająca w Bożonarodzeniowy klimat, atmosfera. Na spotkanie, które poprowadziła Krystyna Zakrzewska, ze świątecznymi życzeniami dla mieszkańców przybyli: Senator RP Przemysław Błaszczyk, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła, Starosta Kutnowski Daniel Kowalik, Przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie Marek Ciąpała, Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski,  Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj, proboszcz parafii  św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych ks. Piotr Gumołowski, proboszcz św. Andrzeja Apostoła w Kaszewach ks. Mariusz Minda, Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński, Prezes Zarządu Stadniny Koni w Walewicach – Zbigniew Kapanowski. Na sali obecni byli mieszkańcy, a wśród nich m.in. druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, członkinie zespołów śpiewaczych, pracownicy szkół, Urzędu Gminy i GOPS oraz zaproszeni goście i przyjaciele Gminy Krzyżanów. 

Wieczór uświetnił montaż słowno-muzyczny pt. „Przy Wigilijnym Stole” przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. I. Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych, pod kierunkiem  nauczycielek: Anny Cholewy i Joanny Iżyńskiej. Program przypomniał wszystkim zebranym o rzeczach ważnych i najważniejszych, nie tylko w okresie Świąt. Wigilijny klimat dopełniła scenografia wg koncepcji Agnieszki Tańskiej, Agnieszki Morgi, Anity Laseckiej, Renaty Ancerowicz oraz Pauliny Ambroziak oraz życzenia świąteczne od dyrektor szkoły – Moniki Zakrzewskiej.

W koncercie najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek zaprezentowały się członkinie Zespołu Śpiewaczego „Kaszewianki”. Dalszą część wspólnej kolacji umilił występ dzieci z zespołu wokalno-muzycznego “Tęcza”. Obu grupom akompaniował Władysław Jasiński – instruktor muzyki.

VI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej za nami

Print Friendly

29 października w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się VI. edycja Gminnego Konkursu Poezji Patriotycznej “Polska Pamięta” w którym udział brali uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Krzyżanów. Gościliśmy reprezentacje z następujących szkół: w Kaszewach Dwornych, w Krzyżanowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Kterach. Jury w składzie:  Dariusz Struszczak, Sylwia Frontczak, Katarzyna Krzewicka i Zygmunt Jasiński, po przesłuchaniu 25 recytatorów postanowiło przyznać w poszczególnych kategoriach następujące miejsca.

W kategorii klas “0” przyznano ex aequo cztery I miejsca: Mai Lewandowskiej, Karolinie Psiurskiej, Michalinie Jaworskiej i Ewie Jóźwiak.

W kategorii klas “I-II” I miejsce zdobył Dawid Thompson, II miejsce – Blanka Gałecka, III miejsce – Szymon Kamelak, Lena Michałowska oraz Lena Małecka otrzymały wyróżnienie.

W kategorii klas “III-IV” I miejsce zdobyła Kinga Klimczak, II – Paweł Baranowski, a III – Maja Lewińska. Jury w tej kategorii wyróżniło: Gabrielę Sobczak, Gabrielę Wójcik i Zuzannę Kubaczyk.

W kategorii klas “V-VI” I miejsce przyznano Piotrowi Adamiakowi, II – Franciszkowi Gawryszczakowi, III – Kacprowi Kątkowskiemu, zaś wyróżnienia otrzymały: Klaudia Ryczkowska i Sandra Kwiatkowska.

W kategorii klas “VII-VIII” laureatką I miejsca została Wiktoria Klimczak, II miejsce otrzymała Michalina Kotarska, a III – Aleksandra Sobolewska. Wyróżniono: Nikolę Nikodemiak, Natalię Walczak oraz Weronikę Popławską.

Serdecznie dziękujemy  i gratulujemy wszystkim uczestnikom !

 

DSC02221_Fotor DSC02222_Fotor DSC02223_Fotor DSC02228_Fotor DSC02230 DSC02232 DSC02235 DSC02236 DSC02239 DSC02240 DSC02244 DSC02248 DSC02251 DSC02254 DSC02257 DSC02259 DSC02261 DSC02264 DSC02268 DSC02271 DSC02274 DSC02276 DSC02280 DSC02282 DSC02286 DSC02288 DSC02295 DSC02296 DSC02302 DSC02307 DSC02310 DSC02312_Fotor DSC02314_Fotor DSC02316_Fotor DSC02318_Fotor DSC02319_Fotor DSC02330_Fotor DSC02338_Fotor DSC02343_Fotor DSC02345 DSC02346 DSC02348 DSC02349 DSC02351_Fotor DSC02352_Fotor DSC02356_Fotor DSC02358 DSC02360_Fotor DSC02364_Fotor DSC02365_Fotor

 

 

VI Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej pn. “POLSKA PAMIĘTA” 29.10.19

Print Friendly

plakat konkurs recytatorski na strone 2019

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ

NAZWA KONKURSU:


Konkurs recytatorski: „VI Gminny  Konkurs Poezji Patriotycznej ” pn.”POLSKA PAMIĘTA”

Organizatorem konkursu jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowie

Termin konkursu:  29.10.2019r. godz. 10.00  miejsce : sala GOKiS Krzyżanów

Adresat konkursu:  dzieci ze szkół podstawowych  z  terenu gminy Krzyżanów

 

  1. CELE KONKURSU:

- popularyzowanie polskiej  twórczości  patriotycznej związanej z okresem II Wojny Światowej

- pielęgnowanie postaw patriotycznych

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną

-popularyzacja piękna i wartości narodowej kultury

- rozwijanie zdolności recytatorskich,

- zainteresowanie uczniów poezją,

- prezentacja umiejętności uczniów,

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

  1. ZASADY UCZESTNICTWA:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-VIII w następujących kategoriach: klasa 0, klasy I -II, III – IV, V- VI, VII -VIII

-Szkoły Podstawowe typują maksymalnie po 2 (dwóch ) uczestników z każdej kategorii

- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego polskiego  utworu poetyckiego związanego   z tematyką  patriotyczną  związaną z okresem II Wojny Światowej  (uczestnika obowiązuje pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie jednego dowolnie wybranego tekstu poetyckiego polskich poetów),
–  prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie do organizatora konkursu do dnia 24 października 2019 roku na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie,   99-314 Krzyżanów, woj. łódzkie lub  e-mailem na adres: gokiskrzyzanow@poczta.onet.pl

 

  1. PRZEBIEG KONKURSU:

Przebieg konkursu jest dwustopniowy:

a) I etap : eliminacje szkolne

b) II etap: gminny.

      5. KRYTERIA OCENY:

Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

- interpretacja tekstu,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny,

- rekwizyty, ruch sceniczny, charakteryzacja nie podlegają ocenie.

 

Organizator nie  ponosi odpowiedzialności  za werdykt  jury!

 

  1. NAGRODY DLA LAUREATÓW: Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
    Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.  Serdecznie zapraszamy!                                                                           

                                                                              Organizator konkursu:

                                                                           Gminna Biblioteka Publiczna

                                                                                                          w Krzyżanowie

Bezpłatny kurs języka angielskiego w GOKiS

Print Friendly

Szkoła Your Success w Kutnie, w ramach projektu „Łódzka akademia języka angielskiego” organizuje bezpłatne szkolenia z języka angielskiego dla min. 12 uczestników, obejmujące 120 lub 240 godzin zajęć grupowych na poziomie dostosowanym do potrzeb uczestników. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy są zobowiązani do wzięcia udziału w międzynarodowym egzaminie certyfikującym.

Warunkami zakwalifikowania się na szkolenie są: zamieszkiwanie terenu województwa łódzkiego, wiek kandydata powyżej 18 lat, niskie kwalifikacje kandydata tj. wykształcenie maksymalnie średnie.

Termin rozpoczęcia kursu zostanie przedstawiony zainteresowanym po dokonaniu naboru.

Telefon kontaktowy: 24 356 22 10

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia do  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie

Print Friendly

 

W roku szkolnym 2019/2020 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie zaprasza dzieci i młodzież z terenu Gminy Krzyżanów na zajęcia wokalno-muzyczne prowadzone przez instruktora muzyki  Władysława Jasińskiego, które  odbywać się będą w każdy czwartek w godz. 13.30-17.00. Zajęcia obejmują naukę gry na instrumentach muzycznych m.in. keyboard, gitara, akordeon oraz lekcje śpiewu.

Ponadto, chcąc reaktywować Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”, przedłużamy zapisy na zajęcia taneczne. Czekamy na tancerzy, którzy uczęszczali w przeszłości na zajęcia choreograficzne z Jolantą Gutowską oraz na chłopców i dziewczęta w wieku od lat 6 do 13, którzy chciałby rozpocząć naukę tańca ludowego w grupie początkującej. Jej powołanie zależy od liczby zgłoszonych uczestników zajęć. Chcielibyśmy by grupa liczyła co najmniej 20 osób.

Istnieje też możliwość stworzenia grupy dla dorosłych osób. Jeśli wśród mieszkańców Gminy Krzyżanów są osoby, które: cieszą się dobrą kondycją fizyczną, mają poczucie rytmu, dysponują czasem wolnym i są zdecydowane przeznaczyć go na treningi – zapraszamy do zgłoszeń.

Gwarantujemy:

- dwie godziny bezpłatnych zajęć taneczno-ruchowych w tygodniu;

- naukę tańców narodowych i regionalnych pod okiem profesjonalnego choreografa;

- poprawę koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej;

- wspólne koncerty przed publicznością.

Terminarz zajęć, tj. dzień tygodnia oraz godzina, do ustalenia na pierwszym wspólnym spotkaniu z choreografem pod warunkiem zawiązania się grupy.

Zgłoszenia na w/w zajęcia przyjmujemy do 31 października 2019 roku w GOKiS oraz pod nr telefonu 24 356 22 10.

Serdecznie zapraszamy!