V Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej “Nasza Niepodległa”

Print Friendly

W dniu 24 października 2018r. o godzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie odbył się V Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pt. „NASZA NIEPODLEGŁA” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzyżanowie, którego głównym celem było popularyzowanie polskiej twórczości patriotycznej. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas szkół podstawowych 0 –VIII w następujących kategoriach: klasa 0 ,klasy I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII oraz dla uczniów klas III Gimnazjum w Krzyżanowie. Do konkursu przystąpili wg regulaminu uczniowie – reprezentanci wszystkich szkół działających na terenie Gminy Krzyżanów. Recytatorzy prezentowali po jednym wierszu tematycznie związanym z tytułem konkursu. Jury powołane przez organizatorów w składzie: Dariusz Struszczak – filmowiec, kierownik produkcji filmowej, teatralnej i telewizyjnej,  Izabella Sobolewska – Sekretarz  Gminy Krzyżanów, Dorota Mańk – Dyrektor  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie, Katarzyna Krzewicka – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie, organizator wielu konkursów m.in. recytatorskich organizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym, wieloletni doświadczony juror, animator kultury, Zygmunt Jasiński – Radny Gminy Krzyżanów, przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu. Jury po przesłuchaniu wszystkich 33 recytatorów postanowiło przyznać miejsca i wyróżnienia.

 

W kategorii klas „O” Szkół Podstawowych

I miejsce:

Zuzanna Kaczyńska – SP w Kaszewach Dwornych

Karolina Psiurska -SP w Kaszewach Dwornych

Paulina Wojciechowska  -SP w Kterach

Eryk Adamiak  – SP w Micinie

 

W kategorii klas I-II Szkół Podstawowych:

I miejsce: Szymon Aleksandrzak – SP w Kaszewach Dwornych

II miejsce: Piotr Karaśkiewicz- SP w Micinie

III miejsce: Paweł Baranowski -SP w Kterach

Wyróżnienia : Gabriela Sobczak -SP w Kaszewach Dwornych,

Nikola Grzebielucha- SP w Kterach, Blanka Gałecka – SP w Micinie

 

W kategorii klas III- IV Szkół Podstawowych

I miejsce: Franciszek Gawryszczak -SP w Micinie

II miejsce: Kinga Klimczak -SP w Micinie

III miejsce Zuzanna Danych – SP w Kterach

Wyróżnienia: Zuzanna Kubaczyk – SP w Kterach,

 Denis Pogorzelski- SP w Kaszewach Dwornych,

Mateusz Stasiak- SP w Kaszewach Dwornych

 

W kategorii klas V-VI Szkół Podstawowych:

I miejsce: Jakub Jaros- SP w Kterach

II miejsce: Piotr Adamiak- SP w Micinie

III miejsce: Wiktoria Klimczak – SP w Micinie

Wyróżnienia : Klaudia Łuniewska – SP w Kaszewach Dwornych,

Nikola Nikodemiak -SP w Kaszewach Dwornych,

Jakub Sulikowski -SP w Kterach

 

W kategorii klas VII-VIII  Szkół  Podstawowych

I miejsce: Julia Błaszczyk- SP w Kterach

II miejsce: Piotr Głuchowski -SP w Kaszewach Dwornych

III miejsce Maja Miniszewska- SP w Kaszewach Dwornych

Wyróżnienia: Joanna Adamiak -SP w Kterach,

Wiktoria Widawska -SP- w Micinie,

Weronika Karaśkiewicz -SP w Micinie

 

W kategorii Gimnazjum klas III:

I miejsce: Martyna Popławska

II miejsce Amelia Kubiak

II miejsce Julia Maciejewska

Wyróżnienia: Julia Pisarczyk, Oliwia Król

Laureaci I, II, III miejsc oraz wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  Gratulujemy!

Dla wszystkich czekała herbata i słodki poczęstunek. Sponsorami nagród rzeczowych byli :  Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów, Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „WĘGLO-BUD” Michał i Ewa Kapruziak  oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie. Dziękujemy bardzo za okazany dar sera ! Dziękujemy tak licznie zgromadzonej publiczności.

 

 

 

 

Dożynki Gminne 2018 -podziękowania

Print Friendly

PODZIĘKOWANIA

Dożynki Gminne w Krzyżanowie zakończyły kolejny rok ciężkiej pracy rolników Naszej Gminy. Były nie tylko okazją do świętowania, ale przede wszystkim okazją do wyrażenia wdzięczności i szacunku dla pracujących na roli, którym zawdzięczamy codzienny chleb i możliwość czerpania z owoców ich pracy. Dożynki to święto radości z obfitych plonów zapewniających dostatek wszystkim mieszkańcom, a symbolem dożynek są przepiękne wieńce z kłosów zbóż i tradycyjny bochen chleba z tegorocznej mąki.

Za ogrom pracy poświęconej w przygotowanie i organizację tegorocznych Dożynek Gminnych pragnę z całego serca podziękować Współorganizatorom tegorocznego Święta Plonów – Mieszkańcom Sołectwa Pawłowice ze Starostami Dożynek 2018 na czele: Panią Agnieszką Kubiak i Panem Dominikiem Szymańskim. Dzięki dobrej współpracy odbyły się przepiękne, okazałe i bogate uroczystości dożynkowe, których mogłyby pozazdrościć nam inne gminy naszego powiatu.

Szczególne podziękowania niezawodnym sponsorom za hojność i nieocenioną pomoc, dzięki której udało się zrealizować atrakcyjny program tegorocznych dożynek.

Nasi sponsorzy to:

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca”, oddział w Kutnie

Firma „AGRO-GAJ” Sławomir Gajdowicz

Firma Handel Zwierzętami i Płodami Rolnymi Małgorzata i Janusz Głogowscy

Firma Handlowa „RAFPOL” Rafał Krowiński

Firma „MIZIOŁEK” Sp. z o.o.

Firma „MAXIMUS BROKER” Sp. z o.o.

FIRMA „POLFARMEX”

Firma TRANS-MET Aneta i Jacek Ryniec

Firma Transportowo – Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski

Młyn A&S Jujka Aurelia i Stanisław Jujka

Przedsiębiorstwo Handlowe „AGROMARKRT JARYSZKI”

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BAJKA” Barbara Prośniewska

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PZZ Szczepan i Jolanta Lewandowscy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „OLEK” Jadwiga i Aleksander Bednarek

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe  „PTASZYŃSKI” Krzysztof Ptaszyński

Indywidualni darczyńcy:  

Mieszkańcy Sołectwa Pawłowice

Pan Tadeusz Liwiński

Państwo Barbara i Sławomir Przybylak

Państwo Agata i Sławomir Stawowscy

Starostowie Dożynek: Pani Agnieszka Kubiak i Pan Dominik Szymański

Za życzliwość, pomoc i współpracę ogromne podziękowania składam: ks. Piotrowi Gumołowskiemu, ks. Mariuszowi Mindzie, ks. Zbigniewowi Strzałkowskiemu, ks. Józefowi Zawiślakowi, Panu  Marianowi Kaczmarkowi,  Zespołom Śpiewaczym Gminy Krzyżanów: „Kaszewiankom”, „Krzyżanówkowi”,, „Młogoszynowi” , „Rustowiankom”, „Siemienicom” młodzieży i dzieciom z Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina”  oraz Zespołowi Wokalno- Muzycznego „Tęcza”, druhom i druhnom Jednostek OSP: Kaszewy, Krzyżanów, Ktery, Kuchary, Młogoszyn, Siemienice” oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Dożynek Gminnych w Krzyżanowie.

Za obsługę medialną dziękuję redakcji „Powiatowego Życia Kutna”, TVK Telewizji Kutno oraz przedstawicielom portali informacyjnych: KCI oraz ekutno.pl.

Dziękuję wszystkim przybyłym Gościom, tak licznie obecnej publiczności, a nade wszystko Mieszkańcom Gminy Krzyżanów– to właśnie Wasza obecność nadaje sens corocznej organizacji dożynek i wynagradza wszelkie trudy i przeciwności.

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Krzyżanów

Tomasz Jakubowski

Kolejny raz Narodowe Czytanie w Krzyżanowie

Print Friendly

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowie pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej i z udziałem Wójta Gminy Krzyżanów zorganizowała po raz kolejny  Narodowe Czytanie w dniu 06.09.2018r.  W tym roku czytano dzieło Stefana Żeromskiego pt. „Przedwiośnie”. Krzyżanowska sala była wypełniona w stu procentach a piosenka patriotyczna roznosiła się w dal. W tej akcji promującej czytelnictwo i popularyzację wybitnej polskiej literatury uczestniczyli przedstawiciele samorządu Gminy Krzyżanów, Rady Gminy, instytucji kultury, oraz placówki oświatowe działające na terenie naszej gminy: Gimnazjum  w Krzyżanowie im. II Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino, Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Kterach, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej  w Kaszewach Dwornych, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie, nie zabrakło zespołu śpiewaczego „Siemienice”, który uroczystość rozpoczął „Rotą” Marii Konopnickiej. Dziś, w setną  rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości warto było na nowo przeczytać tą lekturę. Uczestnicząc w tej akcji przekonaliśmy się, że nasza wielka literatura stanowi integralną część narodowej kultury. To powieść pytań, na które trzeba szukać odpowiedzi. Wiele tych pytań jest dzisiaj w Polsce aktualnych. To niezwykle ciekawa powieść obrazująca specyficzne polskie losy. Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa dekoracja. Zaakcentowano hasło tegorocznego czytania. Nie zabrakło klimatu dworu polskiego Symbolikę wojskową stanowiły: mundur oficera wojsk lotniczych i mundur żołnierza polskiego a temu wszystkiemu towarzyszył zespół „Siemienice” w swych pięknych regionalnych strojach. Wystawkę książkową wyróżniało dzieło Stefana  Żeromskiego „Przedwiośnie”, egzemplarz kolekcjonerski należący do zbiorów Gminnej Bibliotek w Krzyżanowie. Uroczystość prowadziła Krystyna Zakrzewska. Fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego czytali: Wójt Gminy Krzyżanów – Tomasz Jakubowski, Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj, Dyrektor GOKiS w Krzyżanowie Marek Ciąpała, Katarzyna Kotarska i Wanda Wilkońska nauczycielki ze SP w Kterach, Krystyna Kacprzak – kierownik zespołu śpiewaczego „Siemienice, ”uczniowie Gimnazjum w Krzyżanowie pod kierunkiem p. Iwony Jędrzejczak: Martyna Popławska, Monika Dryńkowska, Anna Markiewicz, Olga Matczak, Julia Pisarczyk, Julia Galanciak, Julia Maciejewska, Michał Baranowski, Dawid Walczak. Pod kierunkiem p. Ewy Stępki czytali uczniowie  ze  Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych: Piotr Bartczak, Krzysztof Jakubowski, Kinga Jasińska, Dawid Karolak, Wiktoria Widera. Uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kterach przygotowała p. Katarzyna Kotarska a czytali: Natalia Baranowska, Joanna Adamiak, Michalina Kotarska, Julia Błaszczyk, Natalia Krzyszkowska, Oliwia Gawryszczak, Jan Stangreciak, Weronika Popławska, Jakub Jaros. Pod kierunkiem p. Beaty Kacprzak czytali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Micinie: Piotr Adamiak, Marta Walczak, Michał Olejnik, Oliwia Sobolewska, Dominik Frontczak, Agata Guzdraj, Wiktoria Klimczak. W trakcie czytania nie brakowało braw i wzruszeń. Uroczystość uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu śpiewaczego z „Siemienic”, którego kierownikiem jest Krystyna Kacprzak. Oprawę muzyczną wykonał  Władysław Jasiński. Oczywiście nie brakowało bisów. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  i Sportu w Krzyżanowie Marek Ciąpała. Dziękując organizatorom oraz  tym , którzy przybyli,  czytali  i śpiewali. Jeszcze raz dziękujemy  wszystkim, tak licznie przybyłym  na Narodowe Czytanie i tym, którzy wzięli  w nim czynny i spontaniczny udział, za poświęcony czas, by móc być z nami w tym szczególnym dniu. Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Nie brakowało kotylionów  i galowych strojów. Dziękujemy paniom: Halinie  Orlikowskiej z Krzyżanówka , Wiesławie Kotarskiej z Młogoszyna oraz mjr wojska polskiego Kazimierzowi Więckowi,    p. Zygmuntowi Jasińskiemu za użyczenie rekwizytów, które wykorzystano do scenografii Narodowego Czytania. Wszystkich  zgromadzonych obdarowano pamiątkowymi kartkami.

Najpiękniejszy Ogródek w Powiecie Kutnowskim – konkurs

Print Friendly

 

konkursogrodek

Konkurs “Najpiękniejszy Ogródek w Powiecie Kutnowskim”

Zarząd Powiatu Kutnowskiego zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu do udziału w konkursie na “Najpiękniejszy Ogródek w Powiecie Kutnowskim”.

Konkurs trwa do 28 września, zgłoszenia należy przesyłać do 7 września 2018r.

Nagrodzone zostaną 3 najpiękniejsze ogródki, a laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.

 

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Wydziału Zarządu, Rozwoju i Promocji Powiatu, tel: 24/355 47 41, e-mail: promocja@powiatkutno.eu

 

Atrakcyjne wycieczki z Biurem Podróży “SLOVENIKA”

Print Friendly

Organizator wycieczek BP “SLOVENIKA” zaprasza Państwa do udziału w trzech atrakcyjnych wycieczkach:

 

1.Wycieczka na Podkarpacie w terminie 5.07-8.07 2018 r.

Program wycieczki:

5.07 czwartek
8.00    wyjazd z Kutna 
            Baranów Sand.zwiedzanie z przew.
            Leżajsk-zwiedzanie bazyliki,koncert organowy
           wyjazd do Przemyśla
           zakwaterowanie w hotelu ACCADEMIA
           obiadokolacja,wieczorek z DJ-em
           nocleg I
6.07 piątek
8.00 śniadanie
         zwiedzanie Przemyśla z przew.
         czas wolny.
         wyjazd do Bolestraszyc
         zwiedzanie z przew arboretum.
         powrót do Przemyśla
         obiadokolacja ,spotkanie z Bractwem Szwejka
         nocleg II
7.07 sobota
8.00 śniadanie
        wyjazd do Łańcuta
        zwiedzanie zamku,powozowni,storczykarni
        wyjazd do Myczkowca-zapora i park miniatur  obiektów cerkiewnych
        powrót do Przemyśla
        obiadokolacja
         nocleg III
8.07 niedziela
8.00 śniadanie
         wyjazd do Krasiczyna
         zwiedzanie zamku  z przew.
         obiad na zamku
         Sulejów
          zwiedzanie Opactwa Cystersów z przew.
          wyjazd do Kutna..
Koszt wycieczki 570 zł./.pokrywa..transport,noclegi,wyżywienie,bilety wstępu,przewodników,ubezp..
Pilot-Anna Chlasta,  kontakt tel. 531 481 313 kontakt mail. anna.chlasta@wp.pl

2.Wycieczka do Torunia 11.08.2018

6.00-6.30     wyjazd z Kaszew
9.00              przyjazd do Torunia
9.00-11.30   zwiedzanie Starówki z przewodnikiem /czas wolny/
12.00-13.00 msza w Sanktuarium NMP
13.00-14.30 zwiedzanie Sanktuarium NMP z przew.
15.00-15.40 rejs statkiem po Wiśle
16.00            wyjazd do Ciechocinka
16.30            zwiedzanie miasta z przewodnikiem,wejście na tęznie
18.30           wyjazd do Kaszew
20.30           powrót
 
Koszt wycieczki 80zł…pokrywa transport,ubezp.bilety wstępu,przewodników

 

 

3. Wycieczka na Litwę, Łotwę i Estonię 18.08-25.08.2018 r.

Program wycieczki:

Wyjazd z Kutna 18.08. godz 20.00

1 dzień 19.08

Zwiedzanie Kowna: ruiny zamku,  koś. Witoldowy, pl. Ratuszowy, ul. Wileńska, 

Przejazd do Kłajpedy. 
Delfinarium z pokazem Delfinów. Spacer po starówce. 
Wyjazd do Pałągi  
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. . Nocleg I

2 dzień 20.08

Czas wolny.

Nocleg II
3 dzień 21.08

Wyjazd do  Rygi. 

Spacer  po Górze Krzyży, możliwość zostawienia swoich Krzyży./Szawle/ 

Zwiedzanie Rygi: pl. Ratuszowy, dom Bractwa Czarnogłowych, uliczki Starówki, pomnik Wolności, cerkiew prawosławna, koszary św. Jakuba, brama prochowa, Trzej Bracia, zamek. 
Zakwaterowanie.

Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg III

4 dzień 22.08

Przejazd do Tallinna. 

Zwiedzanie Tallinna: Dolne i Górne miasto, Tompea, Wysoki Herman, Nugileste, pl. Ratuszowy, Gruba Margaryta, brama Viru, Kadriorg, park pieśni, Pirita. 

Powrót do Rygi. 

Obiadokolacja,czas wolny
Nocleg IV
5 dzień 23.08 

 Wykwaterowanie. 

Przejazd do Wilna. Zwiedzanie Pałacu Ernsta von Birona, w Rundale.

Przyjazd do Wilna.

Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja. Nocleg.V

6 dzień. 24.08

Zwiedzanie miasta: koś. Piotra i Pawła, cmentarz na  Rossie, góra Trzykrzyska, Ostra Brama, pl. Ratuszowy, uliczki starówki wileńskiej, pl. Prezydencki, Katedra. 

Obiadokolacja,czas wolny
Nocleg VI

7 dzień.25.08

Przejazd do Trok. Zwiedzanie zamku Wielkich Książąt na wyspie, spacer ul. Karaimską. 

Rejs po Niemnie, degustacja  kuchni karaimskiej

Powrót do Kraju. 

Koszt wycieczki 700 zł plus 300 euro.
Koszt wycieczki pokrywa transport,noclegi,wyżywienie,ubezp.bilety wstępu,przewodników.
Wpłaty należy dokonać do 1 lipca 2018r.
Organizator BP Slovenika 
Pilot :Anna Chlasta, kontakt tel. 531 481 313