XX Dni Papieskie w Krzyżanowie

Print Friendly

W dniu 16 października 2020 roku odbyły się w GOKiS  „XX Dni Papieskie – Totus Tuus”. Zachowano wszelkie bezpieczeństwo związane z koronawirusem.Uczestniczyły władze gminne i samorządowe na czele z Wójtem Tomaszem Jakubowskim  i Przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Czekajem. Przybył ks. Józef Zawiślak, Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński. Nie zabrakło  zespołów  śpiewaczych  i mieszkańców  gminy. W programie były m.in. przemówienia i występy artystyczne  zespołu śpiewaczego „Niezapominajki”, oraz zespołu młodzieżowego „Tęcza”. Uroczystość prowadziła Krystyna Zakrzewska.DSC03458 DSC03463DSC03469DSC03481DSC03487DSC03491DSC03512

 

 

 

 

 

Z książką na walizkach

Print Friendly

Spotkanie autorskie w Krzyżanowie z Kaliną Jerzykowską

 

W dniu 24 września 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzyżanowie odbyło się bardzo ciekawe spotkanie autorskie w ramach VIII łódzkich spotkań DSC03411 DSC03408 DSC03387 DSC03427 DSC03389 DSC03421 DSC03387 DSC03417

z młodymi czytelnikami   „Z książką na walizkach” temat przewodni -”Zwolnij na chwilę szalony świecie i świętuj            z nami 30-lecie!” Gościem biblioteki była Kalina Jerzykowska.  Pisarka jest polonistką, dziennikarką, autorką wierszy, powieści, piosenek oraz sztuk i scenariuszy teatralnych dla dzieci. Za swoją pracę została uhonorowana tytułem Kawalera Orderu Uśmiechu. Autorka opowiadała o swoich książkach oraz czytała ich fragmenty. Przekazała uczestnikom jak ogromną wartość ma czytanie książek, w jaki sposób książka uczy wrażliwości, jak rozwija wyobraźnię oraz jak duży wpływ ma na dokonywanie wyborów.  Opowiadania  autorki   o swoich książkach wprawiały dzieci w zainteresowanie. Wspaniała interpretacja sprawiała, że dzieci słuchały bardzo uważnie. Podczas spotkania znalazł się czas na zadawanie pytań skierowanych do pisarki były to pytania dotyczące jej twórczości. Podczas spotkania pisarka wybrała trzy najciekawsze prace konkursowe plastyczne autorstwa: Denisa Pogorzelskiego  i Klaudii Ryczkowskiej (uczniowie SP w Kaszewach Dwornych) oraz Michaliny Kotarskiej  (uczennica SP Ktery). Osoby te otrzymały pamiątkowe dyplomy  i książki z rąk samej autorki. Zwycięska praca Denisa Pogorzelskiego została zabrana przez autora do dalszej oceny.  Na konkurs literacko – plastyczny wpłynęły prace ze Szkół Podstawowych z Kaszew Dwornych i Kter. Gratulujemy! Na zakończenie można było nabyć książki Kaliny Jerzykowskiej   wraz z autografem i okolicznościowym wierszykiem. Nie zabrakło wspólnej fotografii.

Dziękujemy  wszystkim za udział w spotkaniu autorskim  i zapraszamy do naszych placówek kulturalnych!

Narodowe Czytanie w Krzyżanowie

Print Friendly

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowie pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej i z udziałem Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego zorganizowała po raz kolejny Narodowe Czytanie w dniu 18.09.2020r. W tym roku czytano „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa liczba uczestników była ograniczona .W tej akcji promującej czytelnictwo  i popularyzację wybitnej polskiej literatury uczestniczyli przedstawiciele samorządu Gminy Krzyżanów, Rady Gminy, instytucji kultury,oraz placówki oświatowe działające na terenie naszej gminy: Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Kterach, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie, nie zabrakło młodzieżowego zespołu wokalno – muzycznego „Tęcza”, którego instruktorem muzycznym jest Władysław Jasiński. Zespół w składzie Patrycja Cieślik, Julia Igielska, Weronika Ratajczyk, Marta Walczak uświetniał takimi utworami jak: „Życzenie”, „Po nocnej rosie”, Lipka”, ”Jak długo na Wawelu”. Uczestnicząc w tej akacji przekonaliśmy się, że nasza literatura polska stanowi integralną część narodowej kultury. Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa dekoracja i wystawka książkowa. Całość prowadziła Krystyna Zakrzewska. Fragmenty „Balladyny” czytali: Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj, Dyrektor GOKiS  w Krzyżanowie Marek Ciąpała, uczniowie Szkoły Podstawowej  w Kterach pod kierunkiem Katarzyny Kotarskiej w osobach: Julian Jabłoński, Michalina Kotarska, Anna Polańska, Weronika Popławska, oraz nauczycielki: Katarzyna Kotarska i Wanda Wilkońska. Pod kierunkiem Renaty Ancerowicz  czytali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych: Kacper Jasiński, Kamil Szymański, Bartosz Widera, Szymon Widera, Julia Wyrębowska, Bożena Zineszenko. Pod kierunkiem Beaty Kacprzak,  czytali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie: Piotr Adamiak, Anna Byczkowska, Justyna Byczkowska, Martyna Dobrzyńska, Agata Guzdraj, Wiktoria Klimczak, Wiktoria Kowalczyk,  W trakcie czytania nie brakowało braw i wzruszeń. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj dziękując organizatorom oraz tym, którzy przybyli, czytali i śpiewali. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim przybyłym na Narodowe Czytanie i tym, którzy wzięli w nim czynny   i spontaniczny udział, za poświęcony czas, by móc być z nami w tym szczególnym dniu. Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Nie brakowało elementów symbolicznych i galowych strojów. Dziękujemy za pomoc: Iwonie Jędrzejczak, Maryli Szymańskiej, Wiesławie Kotarskiej, Katarzynie Kotarskiej. Tradycyjnie wszystkich  zgromadzonych obdarowano pamiątkowymi kartkami.

DSC03324 DSC03329 DSC03336 DSC03355 DSC03356 Zdj NCZ

Konkurs na wieniec i przyśpiewki dożynkowe

Print Friendly

W związku  z brakiem możliwości organizacji  Dożynek Powiatowo – Gminnych

Starosta Kutnowski Daniel Kowalik zaprasza do wzięcia udziału w konkursach  organizowanym przez  Powiat Kutnowski „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kutnowskiego”. „Najpiękniejsza Przyśpiewka Dożynkowa Powiatu Kutnowskiego”. Konkursy adresowane są dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu.

W załączeniu przesyłamy:

-Regulamin Konkursu „ Najpiękniejszy Wieniec Powiatu Kutnowskiego”, ”Najpiękniejsza Przyśpiewka Dożynkowa Powiatu Kutnowskiego”

-Zgłoszenie do Konkursu „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kutnowskiego”, ”Najpiękniejsza Przyśpiewka Dożynkowa Powiatu Kutnowskiego”

-Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w Konkursie „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kutnowskiego”, ”Najpiękniejsza Przyśpiewka Dożynkowa Powiatu Kutnowskiego”.

Na wszelkie pytania dotyczące konkursów  udzieli stosownej informacji dyrektor GOKiS  w Krzyżanowie  Marek Ciapała pod nr telefonu 24 356 22 10 lub 603 595 409

 

Załącznik do Zarządzenia

nr 33/2020

Starosty Kutnowskiego

z dnia 30 lipca 2020r.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

„NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO”

 

 

 

Organizator Konkursu: Powiat Kutnowski

 

Termin Konkursu: Fotografie WIEŃCÓW należy przesyłać do 14 września 2020 roku (poniedziałek) do godziny 15:00, na adres mailowy promocja@powiatkutno.eu, w tytule wpisując KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO”.

 

Uczestnicy Konkursu:

 

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców (zgłoszenia indywidualne, rodzinne), stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz grup nieformalnych z terenu powiatu kutnowskiego.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz członkowie ich rodzin.

 

Cel Konkursu:

 1. Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów.
 2. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.
 3. Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.

 

 

Przedmiot Konkursu:

 1. Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie https://www.facebook.com/powiatkutno/) stanowiącego załącznik do Regulaminu oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu.
 2. Poprzez przesłanie zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 3. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy.
 4. Każdy wieniec powinien mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą nazwę Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, nazwę zespołu folklorystycznego, Koła Gospodyń Wiejskich itp.) oraz nazwę sołectwa i gminy do której przynależy.
 5. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć do 6 fotografii, w tym: fotografię wieńca
  z widoczną wizytówką oraz fotografię wieńca z wykonawcami.
 6. Do Konkursu dopuszczone będą wyłącznie wieńce dożynkowe, które formą i użytym materiałem nawiązują do tradycji wieńców dożynkowych.

 

Nie będą oceniane:

– wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych,

– wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu, kula ziemska, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe.

 

Komisja konkursowa:

 1. Wieńce dożynkowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Kutnowskiego
  w składzie:

Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski,

Tomasz Walczewski – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,

Marek Ciąpała – Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego,

Marek Drabik – Radny Rady Powiatu Kutnowskiego,

Elżbieta Milczarska- Radna Rady Powiatu Kutnowskiego,

Dorota Dąbrowska – Wójt Gminy Dąbrowice,

Tomasz Grabowski – Wójt Gminy Strzelce,

Małgorzata Przygodzka – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Krośniewicach,

Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka – Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury,

Jarosław Pucek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie,

Anna Ignasiak-Fakhreddin, Tomasz Dębowski –  Referat Promocji i Informacji SP,

Magda Marciniak – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska SP.

 

 1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

Kryteria oceny:

Komisja Konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki od 0 – 5 pkt.
 2. Różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. od 0-5pkt.
 3. Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły od 0-5 pkt.
 4. Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych
  od 0 – 5 pkt.

 

Ocena konkursowa:

 1. Fotografie wieńców przesłane do 09.2020r. do godz. 15:00 na adres promocja@powiatkutno.eu przez poszczególnych uczestników konkursu – oceny dokona Komisja Konkursowa uwzględniając kryteria oceny.
 2. Komisja Konkursowa dokona również oceny  wieńców  konkursowych  w  miejscu  ich ekspozycji, wskazanym w karcie zgłoszenia do konkursu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wykonawcą wieńca, nie później niż do dnia 22 września 2020 roku.
 3. Komisja przyzna I, II, III miejsce, za zajęcie którego zostanie wręczony dyplom
  i nagrody rzeczowe.
 4. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania za udział w konkursie
  i gadżety promujące powiat kutnowski.
 5. Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi do 30 września br.

 

Postanowienia końcowe: 

 1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 4. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem
  w Konkursie.
 5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z celami statusowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkurs prac.
 6. Fotografie konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
  z 2019 r. poz. 1231, z póź. zmianami).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                   do Regulaminu Konkursu

                                                                                                                  „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

POWIATU KUTNOWSKIEGO”

 

 

Zgłoszenie

do Konkursu „ NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC  DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO ”

 

 1. Imię i nazwisko/ Nazwa zespołu/koła

 

…………………………………………………………………………………………..

 1. Adres :

 

…………………………………………………………………………………………….

 1. Nr telefonu, adres e-mail:

 

…………………………………………………………………………………………..

 1. Miejsce ekspozycji wieńca:

 

…………………………………………………………………………………………..

 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 

……………………………………………………

(data i czytelny podpis*)

Oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem, dostarczonych zdjęć. Powiatowi  Kutnowskiemu  przekazuję prawa autorskie w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania, przenoszę  nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do dostarczonych  zdjęć , w tym nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych ),  szczególnie w zakresie wykorzystywania zdjęć techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu oraz oświadczam, że zdjęcia te nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane.

…………………………………………….

(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę*)*podpis Uczestnika lub przedstawiciela Zespołu/Koła/Stowarzyszenia

 

 

Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1231 z późn.zm.) wyrażam zgodę na:

– przetwarzanie/gromadzenie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka (właściwe podkreślić),
w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie „ NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC  DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO ”oraz na umieszczenie wizerunku na stronach internetowych: www.facebook.com/powiatkutno, https://www.powiatkutno.eu/ oraz w innych materiałach promocyjnych Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         …………………………………………………..

                                                                                  (data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę*)

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w Konkursie „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kutnowskiego”

 

Zgodnie z RODO** informuję:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego.

Starosta organizuje pracę Zarządu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

Zarząd Powiatu to organ wykonawczy.

Rada Powiatu to organ stanowiący i kontrolny.

Siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146

Kontakt: tel:24/355-47-80, email: starostwo@powiatkutno.eu

 1. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej podany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Celem przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest uczestnictwo w Konkursie                            „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC  DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO”oraz jego promocja.
 4. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania celu wskazanego w pkt. 5.
 6. Przewidywani odbiorcy danych:
 7. użytkownicy stron internetowych: facebook.com/powiatkutno, https://www.powiatkutno.eu/ ,
 8. odbiorcy materiałów promocyjnych Starostwa Powiatowego w Kutnie,
 9. podmioty przetwarzające działające na rzecz i w imieniu administratora (np. w zakresie obsługi informatycznej urzędu),
 10. upoważnieni pracownicy Administratora.

 

 1. Każda osoba, ma prawo do:
 2. żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
 3. otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Panu/ Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
 6. ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 9. W sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w w/w Konkursie.
 10. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ………………………………………

                      (data, podpis*)

 

**Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 34/2020

Starosty Kutnowskiego

z dnia 30 lipca 2020r.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 „NAJPIĘKNIEJSZA  PRZYŚPIEWKA DOŻYNKOWA  POWIATU KUTNOWSKIEGO”

 

 

Organizator Konkursu: Powiat Kutnowski

 

Termin Konkursu: Tekst PRZYŚPIEWKI i nagranie wideo z jej wykonania (nie przekraczający 3 minut) należy przesyłać do 14 września 2020 roku (poniedziałek) do godziny 15:00, na adres mailowy promocja@powiatkutno.eu, w tytule wpisując KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZA  PRZYŚPIEWKA DOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO”.

 

Uczestnicy Konkursu:

 

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Powiatu Kutnowskiego.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz członkowie ich rodzin.

 

Cel Konkursu:

 1. Kultywowanie i popularyzowanie tradycji ludowych przyśpiewek oraz gry na instrumentach ludowych.
 2. Promowanie amatorskiej twórczości i lokalnego folkloru.
 3. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie https://www.facebook.com/powiatkutno) stanowiącego załącznik do Regulaminu oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu.
 2. Poprzez przesłanie zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 3. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden tekst.
 4. Tekst przyśpiewki musi być własnego autorstwa. Melodię można wykorzystać
  z powszechnie znanych pieśni ludowych lub biesiadnych.
 5. Konkursowa przyśpiewka powinna składać się minimum z dwóch zwrotek i refrenu.

 

Komisja konkursowa:

 1. Teksty przyśpiewek oceni Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Kutnowskiego w składzie:

Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski,

Tomasz Walczewski – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,

Marek Ciąpała – Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego,

Marek Drabik – Radny Powiatu Kutnowskiego,

Elżbieta Milczarska – Radna Rady Powiatu Kutnowskiego,

Dorota Dąbrowska – Wójt Gminy Dąbrowice,

Tomasz Grabowski – Wójt Gminy Strzelce,

Małgorzata Przygodzka – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Krośniewicach,

Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka – Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury,

Jarosław Pucek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie,

Anna Ignasiak-Fakhreddin, Tomasz Dębowski – Referat Promocji i InformacjiSP.

 1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Ocena konkursowa:

 1. Prace konkursowe oceniane będą pod względem zgodności z tematyką, oryginalności ujęcia tematu, wartości artystycznej oraz poprawności językowej.
 2. Dobór repertuaru musi nawiązywać do treści ludowych, kulturowych, starych obyczajów i tradycji dożynkowych, a przede wszystkim do tematyki promującej Dożynki Powiatowo-Gminne.
 3. Komisja przyzna I, II, III miejsce, za zajęcie którego zostanie wręczony dyplom
  i nagrody rzeczowe.
 4. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania za udział w konkursie.
 5. Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi do 30 września br.

 

Postanowienia końcowe: 

 1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 4. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
 5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celami statusowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkurs prac.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
  z 2019 r. poz. 1231, z póź. zmianami).

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                   do Regulaminu Konkursu

                                                                                                                  „NAJPIĘKNIEJSZA PRZYŚPIEWKA DOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO”

 

 

 

Zgłoszenie

do Konkursu „ NAJPIĘKNIEJSZA PRZYŚPIEWKA  DOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO ”

 

 1. Imię i nazwisko/ Nazwa zespołu/koła

 

…………………………………………………………………………………………..

 1. Adres :

 

…………………………………………………………………………………………….

 1. Nr telefonu, adres e-mail:

 

…………………………………………………………………………………………..

 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 

                                                            ……………………………………………………

                                                                                                           (data i czytelny podpis*)

 

Oświadczam, że jestem autorem przyśpiewki i wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnianie przez Powiat Kutnowski dostarczonego pliku z nagraniem przyśpiewki, szczególnie w sieci internetowej. Powiatowi  Kutnowskiemu  przekazuję prawa autorskie w zakresie niezbędnym do publikacji lub innego rozpowszechniania, przenoszę  nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do dostarczonego nagrania,
w tym nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych ),  szczególnie
w zakresie udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu oraz oświadczam, że tekst i nagranie nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane, ani nie były zgłaszane w innych konkursach.

 

…………………………………………………..

(data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę*)

 

 

 

 

*podpis Uczestnika lub przedstawiciela Zespołu/Koła/Stowarzyszenia

Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1231 z późn.zm.) wyrażam zgodę na:

– przetwarzanie/gromadzenie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka(właściwe podkreślić)
w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie pt.  „NAJPIĘKNIEJSZA PRZYŚPIEWKA  DOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO”oraz na umieszczenie wizerunku na stronach internetowych: www.facebook.com/powiatkutno, https://www.powiatkutno.eu/ oraz w innych materiałach promocyjnych Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie.

                                                                                                       ………………………….…………………………………………..

(data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę*)

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w Konkursie pt. „NAJPIĘKNIEJSZA PRZYŚPIEWKA  DOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO”

 

Zgodnie z RODO** informuję:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego.

Starosta organizuje pracę Zarządu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

Zarząd Powiatu to organ wykonawczy.

Rada Powiatu to organ stanowiący i kontrolny.

Siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146

Kontakt: tel:24/355-47-80, email: starostwo@powiatkutno.eu

 1. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej podany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Celem przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest uczestnictwo w Konkursie                            „NAJPIĘKNIEJSZA PRZYŚPIEWKADOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO”oraz jego promocja.
 4. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania celu wskazanego w pkt. 5.
 6. Przewidywani odbiorcy danych:
 7. Użytkownicy stron internetowych: facebook.com/powiatkutno, https://www.powiatkutno.eu/ ,
 8. odbiorcy materiałów promocyjnych Starostwa Powiatowego w Kutnie,
 9. podmioty przetwarzające działające na rzecz i w imieniu administratora (np. w zakresie obsługi informatycznej urzędu),
 10. upoważnieni pracownicy Administratora.
 11. Każda osoba, ma prawo do:
 12. żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
 13. otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,
 14. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 15. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Panu/ Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
 16. ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
 17. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
 18. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 19. W sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w w/w Konkursie.
 20. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ………………………………………

                      (data, podpis*)

**Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta wakacyjna GOKiS 2020

Print Friendly

Podczas wakacji proponujemy następujące trasy wycieczek dla dzieci i młodzieży (od 7 roku życia) z terenu Gminy Krzyżanów:

1. Wyjazd do AQUAPARKU w Kutnie w dniu 04.08.2020 roku. Koszt od osoby 10 zł.

2. Wycieczka do źródeł termalnych w Uniejowie w dniu 07.08.2020 r. 3- godzinny pobyt w kompleksie termalno- basenowym, obiad w pizzerii. Koszt od osoby  40 zł

3. Wyjazd  do Żelazowej Woli ( zwiedzanie domu urodzenia Fryderyka Chopina i parku) oraz Wakacje Wąskotorówką w Sochaczewie w dniu 12.08.2020 roku oraz wizyta w McDonald’s. Koszt od osoby 35 zł.

Wyjazdy dla dzieci i młodzieży w wysokości ok. 40 % dofinansowane zostaną z budżetu GOKiS.

Uczestnicy muszą posiadać maseczki oraz jednorazowe rękawiczki.

Zgłoszenia wraz z wpłatami przyjmujemy do dnia 31 lipca 2020 r.

Ponadto w okresie wakacji  zapraszamy dzieci i młodzież do odwiedzania gminnej placówki kultury codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 15.00

Proponujemy:

– formy świetlicowe: gry stolikowe, zajęcia plastyczne, przeglądy nowości czytelniczych,

– rozgrywki sportowe: bilard, piłkarzyki stołowe, tenis stołowy,

– korzystanie z siłowni wewnętrznej w GOKiS pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych (wymóg wynikający z regulaminu siłowni)

– bezpłatne wypożyczanie rowerów ( wymagane oświadczenie pełnoletniego mieszkańca Gminy Krzyżanów).

Szczegółowych informacji udzielamy w GOKiS lub telefonicznie pod nr 24 356 22 10

Ogólnopolski konkurs literacki “1920” – zapraszamy do udziału

Print Friendly

Biuro Programu “Niepodległa” zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim “1920” w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Do wygrania atrakcyjne nagrody finansowe.

Termin nadsyłania prac mija 15 sierpnia 2020 roku.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem znajdą Państwo pod linkiem:

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/1920-ogolnopolski-konkurs-literacki-w-setna-rocznice-bitwy-warszawskiej/

 

konkurs_literacki_plakat_final-04

Konkurs fotograficzny „KrzyżanoWIANKI” – informacja

Print Friendly

Informujemy, że do konkursu nadesłano dwa zgłoszenia. Zgodnie z zapisem Regulaminu w § 7 pkt 5 tj. „Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest udział co najmniej 6 różnych Uczestników”, nie możemy rozstrzygnąć konkursu.

Niemniej jednak Organizator postanowił przyznać dwóm Uczestniczkom konkursu dwa równoległe wyróżnienia, w uznaniu dla wysiłku jaki Uczestniczki włożyły w przygotowanie wianków i niezaprzeczalnego talentu florystycznego Pań. Każda z uczestniczek otrzyma nagrodę –wyróżnienie w wysokości 100,00 zł. Prosimy Panie o kontakt wg procedury opisanej w regulaminie.

Wianki prezentują się wspaniale na głowach wspaniałych Mieszkanek Gminy Krzyżanów! 

Julia Wasiak – Kaszewy Dworne

20200611_170642

 

Magdalena Dębska – Zawady

F37EB747-7D0A-44BB-B73A-5214535C1011

Gratulujemy talentu i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie :)

Wszystkiego najlepszego Dla Mam :) #KochaMY Mamy!

Print Friendly

Kochane Mamy,

Z racji trwającego stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, nie możemy zaprosić Was na tradycyjne wspólne spotkanie w sali świetlicowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie.

Pamiętając o Waszym Święcie wręczamy Wam dziś Twórczy Bukiet Online – #KochaMY Mamy! Znajdziecie w nim min. życzenia Wójta Gminy –Tomasza Jakubowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy– Wiesława Czekaja oraz Artystyczne Kwiatki, czyli wierszyki i piosenki wykonane przez dzieci specjalnie dla Was, w warunkach domowej kwarantanny. Młodzi artyści udowadniają, że kreatywność, talent, pamięć i miłość nie znają granic i nie podlegają żadnym ograniczeniom. Mamy nadzieję, że ten zbiorowy  podarunek przyniesie Wam wiele radości oraz pozytywnych wzruszeń :)

Serdeczne życzenia dla wszystkich Mam od Wójta Gminy Krzyżanów – Tomasza Jakubowskiego:

oraz Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanów – Wiesława Czekaja:

Na wirtualnej scenie wystąpią dla Was: uczniowie klasy I i II Szkoły Podstawowej im. I. Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych oraz Julia i Weronika z Zespołu wokalno-muzycznego „Tęcza”.

Do obejrzenia programu zaprasza w imieniu wszystkich artystów Najlepszy Konferansjer młodego pokolenia! Filip Podorski z klasy I :

Życzenia płyną prosto z serduszka uroczej Nataszy Podorskiej z klasy I. Posłuchajcie tylko jak pięknie:

i niesamowitego Igora Nykla z klasy I. Brawa!:

Dla wszystkich Mam Artystyczny Kwiatek od ekspresyjnego Macieja Janickiego z klasy I, którego słowa są słońcem w pochmurny dzień:

Drogie Mamy, Lenka Michałowska (klasa I) piosenką przegoni wszystkie Wasze troski:

Jesteście już z Lenką na ścieżce tęczy? :) wspaniała Lenka kieruje do Was ciepłe słowa:

Mamusie to bezcenne Skarby – pamiętajmy o tym nie tylko w ich Święto …Z serca do serc w pięknym przekazie nie kto inny, jak “urodzony na scenie” Davy Thompson! (klasa II), wiersz Andrzeja Jastrzębca „Moja mama”:

Mamusiu jesteś Skarbem mym! Wyznaje wokalnie Aleksandra Kowalczyk z klasy I:

Poza piosenką Ola wręcza mamom wzruszający wierszyk. Aleksandra to klasa sama w sobie:

Do Artystycznego Bukietu swój Kwiatek  dokłada elegancki Błażej Kowalczyk z klasy II:

oraz znakomity Ignacy Michałowski (klasa II):

Uśmiechnięta Michalina Truszczyńska (klasa I) przygotowała na tę okazję wierszyk:

Michalinka ma też dla Was brawurową dedykację muzyczną…scena to przyszłość Michaliny:

Świat śmieje się do Nas, kiedy Mamy są blisko – podarunek od niepowtarzalnego Szymona Bednarka, ucznia klasy II:

Jakub Załuga, reprezentant I klasy, jakże wdzięcznie wręcza Wam poetycką łąkę:

Kuba do artystycznego bukietu dodaje przebój Zenka Martyniuka, który z pewnością spodoba się wszystkim mamom…Zenek i Kuba w duecie byliby gwarancją platynowej płyty:

Na wirtualnej scenie, gościmy też Szymona Aleksandrowicza (klasa II). Drogie mamy, Szymek to nadzieja polskiego hip-hopu! Dziś zaprezentuje się dla Was w autorskiej interpretacji kawałka Marka Pospieszalskiego i Peji „Kochana mamo”:

Twórcza Marta Karolak, uczennica II klasy, przygotowała z myślą o Mamach piosenkę pt. „Myślę”.  Marta nie tylko samodzielnie ją wykona, ale jest jednocześnie autorką tekstu utworu:

Serdeczne życzenia płyną od uroczej Alicji Lewińskiej z klasy II Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych:

Kochane Mamy, profesjonalny Miłosz Michałowski z klasy I, kieruje do Was piękne wyznanie. Niech jego słowa zostaną w Wami na długo…:

Na wirtualną scenę zaprosimy teraz dwie młode wokalistki- na co dzień członkinie Zespołu wokalno-muzycznego „Tęcza”, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu: Julię Igielską i Weronikę Ratajczyk. Najdroższe Mamy dziewczyny samodzielnie dobrały repertuar i opracowały utwory muzyczne, z myślą o Waszym Święcie. Nie raz uświetniały gminne uroczystości, ale za każdym razem zaskakują Nas swoimi umiejętnościami.

Uzdolniona Julka przygotowała dwa evergreeny, dzięki którym, jakże przyjemnie, przeniesiecie się w lata 70-te i 80-te. Posłuchajcie utworów „To co mam” z repertuaru Anny Jantar oraz „Nie jesteś sama” autorstwa Seweryna Krajewskiego, w interpretacji Naszej niezastąpionej Julki Igielskiej.

 

Weronika Ratajczyk jest młodą wszechstronnie utalentowaną osobą. Dziś usłyszymy w jej wykonaniu „Walczyk wieczorny” dla Mamy, który jest jednocześnie piosenką finałową Naszego wirtualnego projektu. Kochane Mamy specjalnie dla Was czarująca piosenka i życzenia od Weroniki:

To jeszcze nie wszystko na dziś Drogie Mamy.

Do wokalno-muzycznych #ArtystycznychKwiatkówNaDzieńMatki dzieci z klasy I SP w Kaszewach Dwornych dołączają niespodziankę w postaci autorskich prac plastycznych. Piękne własnoręcznie malowane bzy, a także florystyczne układanki w technice 3 d. To wszystko dla Was…:)

 

 

#Dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy przede wszystkim dwóm zbiorowym bohaterom wirtualnej akcji #KochaMY Mamy!”.

Słowa uznania kierujemy do dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych oraz do Julki i Weroniki z Zespołu wokalno-muzycznego „Tęcza”. Jesteśmy wdzięczni za podjęcie wyzwania, twórcze podejście do tematu i piękne, wzruszające nagrania wideo, które finalnie złożyły się w Artystyczny Bukiet Online, jaki dziś z dumą możemy wręczyć wszystkim Mamom. Jesteście Wielcy!  

Dziękujemy nauczycielkom SP w Kaszewach Dwornych: Pani Anicie Laseckiej – wychowawczyni klasy II i Pani Agnieszce Tańskiej – wychowawczyni klasy I. Wasza rola w projekcie jest nieoceniona. Bez zaangażowania i wsparcia ze strony nauczycieli, ale i rodziców młodych zdolnych kreatywnych dzieci, przeprowadzenie tej akcji byłoby niemożliwe.

Dzięki wszystkim Wam wszystkim udało się stworzyć coś niezwykłego . Zasłużyliście na owacje! :)

Drugiemu zbiorowemu bohaterowi, z myślą o którym powstała cała akcja – Naszym Kochanym Mamom, dziękujemy za poświęcony czas. Mamy nadzieję, że dzisiejszy wirtualny program był dla Was chwilą radości i wytchnienia. Dziękujemy za to, że… Jesteście :)

#NajlepszeŻyczenia  #ArtystyczneKwiatkiNaDzieńMatki  #MłodziPomysłowiKreatywni #RazemJestPięknie #KulturaOnline  #ZostańwDomu  #SzkołaPodstawowawKaszewachDwornych #GminnyOśrodekKulturyiSportu  #SamorządGminyKrzyżanów  

Wszelkie materiały filmowe zostały opublikowane w formie, w jakiej zostały nadesłane przez rodziców i opiekunów dzieci – nie podlegały żadnym modyfikacjom.

Informujemy, że serwis YouTube, automatycznie wyłącza możliwość zamieszczania komentarzy pod materiałami przeznaczonymi dla nieletnich użytkowników oraz takich w których pojawiają się dzieci – taka opcja została zaznaczona przy całości opublikowanych materiałów akcji #KochaMy Mamy! Zapraszamy do zostawiania komentarzy na naszej stronie.

Zasady korzystania siłowni w związku z trwającą pandemią koronawirusa, obowiązujące do odwołania

Print Friendly

Od 6 czerwca zapraszamy do korzystania z siłowni wewnętrznej

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzyżanowie.

Zasady korzystania siłowni w związku z trwającą pandemią koronawirusa, obowiązujące do odwołania.

 1. Maseczki.

W trakcie ćwiczeń nie musimy mieć założonej maseczki. Jest ona jednak obowiązkowa w trakcie poruszania się po obiekcie.

 1. Limit osób ze względu na powierzchnię i obowiązek utrzymania 2-metrowej odległości – obowiązek telefonicznej rezerwacji sali.

W sali treningowej ćwiczący zobowiązani są do utrzymywania 2-metrowej odległości. Limit osób ćwiczących w tym samym czasie ze względu na powierzchnię 4m2 na 1 osobę. Do odwołania obowiązuje telefoniczna rezerwacja sali na trening przez ćwiczącego, z podaniem terminu oraz godziny rozpoczęcia treningu i przewidywanej godziny jego zakończenia. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel 24 356 22 10

Ćwiczenia w grupach (maksymalnie 5-osobowych) są dopuszczalne jedynie dla osób zamieszkujących pod wspólnym adresem.

 1. Przerwy techniczne.

Po każdym treningu na siłowni następuje 1-godzina przerwa, z przeznaczeniem na dezynfekcję sprzętu oraz wietrzenie sali.

 1. Obowiązek dezynfekcji dłoni.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń użytkownik siłowni zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni, środkiem dostępnym w GOKiS.