Print Friendly

Biblioteka w Krzyżanowie

O Bibliotece

     Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami bibliotecznymi w Młogoszynie i Wałach wchodzi w skład samorządowej instytucji kultury na terenie Gminy Krzyżanów działającą w ramach Ogólnopolskiej Sieci Bibliotecznej. Organizatorem jest Samorząd Terytorialny Gminy Krzyżanów. Od roku 2011 Biblioteka mieści się w nowym budynku wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzyżanowie sama zajmuje powierzchnię 75 m2. Księgozbiór gromadzony jest od 1948 roku i łącznie z filiami obecnie liczy ponad 29 tysięcy woluminów.

 

Zadania Biblioteki

Zadaniem biblioteki jest m. in. rozpowszechnianie czytelnictwa; pomaga w tym program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. “PROMOCJA CZYTELNICTWA”, którego zadaniem jest rozwijanie księgozbiorów bibliotecznych poprzez zakup nowości wydawniczych. W ciągu 11 lat czyli od 2005 do  2016  uzyskaliśmy blisko 70 tysięcy złotych na zakup nowych książek. Realizatorami programu są: Marek Ciąpała – dyrektor GOKiS w Krzyżanowie, Krytyna Zakrzewska – starszy bibliotekarz oraz Bogusława Kołodziejczak – Główna księgowa.

“Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

logo_mkidn

logotypy

2005 r. – 9.500 zł; 2006 r. – 9.100 zł; 2007 r. – 9.300 zł; 2008 r. – 9.300 zł; 2009 r. – 3.100 zł; 2010 r. – 2.800 zł; 2011 r. – 4.300 zł; 2012 r. – 4.700 zł; 2013 r. – 3.600 zł; 2014 r. – 3.800 zł; 2015 r. – 4.700 zł; 2016 r. – 4.800 zł

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury. W szczególności do zakresu działań Biblioteki należą m.in.
– gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, społeczny i gospodarczy,
– udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu,
– wspieranie edukacji instytucjonalnej i procesów samokształceniowych,
– organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo
– tworzenie i udostępnianie własnych baz danych katalogowych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych
-współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej
– pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, itp.

Zbiory:

Książki:
W zbiorach bibliotecznych znajdują się m.in.:
– beletrystyka dla dorosłych,
– książki dla dzieci,
– wydawnictwa popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy,
– podręczniki akademickie,
– poradniki,
– publikacje fachowe związane z różnymi zawodami,
– książki o charakterze rekreacyjnym, dostarczające rozrywki.

Dobór literatury wiąże się oczywiście z czytelnikami i ich potrzebami ( od przedszkolaka do emeryta). Mając na uwadze dobro czytelników, biblioteka stara się uzupełniać księgozbiór o pozycje nowe i poszukiwane. W 2012 roku księgozbiór wzbogacił się o 387 woluminy.

Czasopisma:
Biblioteka oferuje gazety, ze szczególnym uwzględnieniem tych o walorach informacyjnych i poznawczych. Bieżąca prenumerata obejmuje dzienniki.
Biblioteka nie gromadzi roczników czasopism.

Oferujemy czasopisma:
– Dziennik Łódzki
– Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Krzyżanów
– Ziemia Łódzka