Print Friendly

Publikacja1

 

 

                 Zespół śpiewaczy “Rustowianki” to jedna z najstarszych amatorskich grup artystycznych, działających pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie.

                Historia powstania zespołu folklorystycznego przypada na lata 1949/1950

                W miejscowości Rustów, gdzie kultura ludowa była wszechobecna od zawsze; Panie skupione w Kole Gospodyń Wiejskich i współpracujące na okoliczność organizacji wiejskich spotkań integracyjnych z kapelą ludową “Rustowiacy” – podjęły decyzję o założeniu zespołu śpiewaczego. Kierownikiem zespołu do……… roku była Władysława Tomaszewska. Animatorki kultury z ogromnym entuzjazmem kultywowały lokalną tradycję i folklor. W tych poczynaniach zawsze wspierała je kapela ludowa “Rustowiacy”, która zapewniała grupie śpiewaczej oryginalną oprawę muzyczną. Warto dodać, że choć domeną artystów z Rustowa była muzyka i śpiew w ich repertuarze znalazły odzwierciedlenie także lokalne obrzędy i scenki rodzajowe oraz przedstawienia teatralne…

                Spojrzenie przez pryzmat dokonań zespołu pozwala w pełni dostrzec wartości płynące z pielęgnowania tradycji rodzinnych, lokalnych i ogólnospołecznych.

                Od 1970 roku do chwili obecnej zespołem śpiewaczym “Rustowianki” kieruje Wanda Łustyńska, która troszczy się o zachowanie ciągłości depozytu rodzimej kultury, utrwalenie niezbywalnych wartości i promocję gminy Krzyżanów.

                Artyści z Rustowa – zarówno zespół śpiewaczy jak i uprzednio kapela ludowa rozsławiają naszą Małą Ojczyznę na przeglądach i festiwalach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim (m.in. w Żychlinie, Skierniewicach, Łowiczu, Kutnie, Płocku, Bedlnie, Maciejowicach, Toruniu, Warszawie, w Kazimierzu nad Wisłą) – zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia; będące potwierdzeniem ich systematycznej pracy, zaangażowania i artystycznego kunsztu. W tym momencie nie sposób nie wspomnieć wielkich pasjonatów śp. Jana Parandowskiego (harmonisty) i śp. Stanisława Kaczmarskiego (skrzypka, wieloletniego kierownika kapeli “Rustowiacy”), którzy w 1997 roku zostali uhonronowani Medalem 200-lecia Mazurka Dąbrowskiego Hymnu Narodowego. Ponadto Stanisław Kaczmarski był zdobywcą nagrody publiczności (2002r.) na Międzynarodowych Spotkaniach Kapel Ludowych w Toruniu, “Złotego Jelonka” na Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie (2006) oraz laureatem (I nagroda) V Międzypowiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego Wsi Polskiej w Żychlinie w kat. solistów-instrumentalistów (2006).

DSC05414

Konsultacje artystyczne przed wyjazdem na festiwal do Kazimierza –
od lewej Marek Ciąpała – dyrektor GOKiS, Jacek Jackowski -etnomuzykolog(PAN w Warszawie), Stanisław Kaczmarski – (skrzypek z Rustowa),
Ewa Sławińska – Dahlig – etnomuzykolog(instruktor ŁDK w Łodzi). 

 Do pozostałych sukcesów zespołu możemy zaliczyć m.in:

- III nagrodę kapeli ludowej “Rustowiacy” w VII konkursie muzykantów ludowych ” Klejnasowe Granie”w Skierniewicach (1998)

- udział zespołu oraz solisty-instrumentalisty Stanisława Kaczmarskiego w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (2003)

- udział zespołu w Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie (2006 i 2014)

- udział w Przeglądzie Pieśni Ludowej “Kto śpiewa ten troski rozwiewa” w Strzelcach (2016 i 2017)

- 13 maja 2017 r uświetnił swoim występem I edycję “Dnia Rolnika” na terenie Agromy S.A. w Kutnie

               W 2010 roku (na który przypada “złoty jubileusz”) reprezentował gminę Krzyżanów na 40 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie uplasował się na trzecim miejscu w kat. solistów – instrumentalistów. W roku jubileuszowym Stanisław Kaczmarski został odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze – “Gloria Artis” (02-10-2010r.) za całokształt działalności na niwie upowszechniania kultury źródeł.

                Przez dość długi okres z kapelą była związana Zofia Stodulska, której domeną była gra na werbelku.

                Wśród osób utalentowanych należy wymienić kierownika zespołu śpiewaczego “Rustowianki” – Wandę Łustyńską, która od 50 lat troszczy się o wizerunek zespołu, o właściwy dobór repertuaru i pozyskanie młodych następców.

                W 1984 roku została odznaczona “Brązowym Krzyżem Zasługi”. W 1987 roku – otrzymała odznakę za zasługi dla województwa płockiego, następnie uhonorowana odznaką “Zasłużony Działacz Kultury” (1989r.). Posiada na swoim koncie Srebrny Krzyż Zasługi, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę, wręczony na uroczystej sesji Rady Gminy w dn. 30 grudnia 2016 r.

                      W lipcu 2016 Zespół został odznaczony honorową odznaką “Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof.dr hab. Piotra Glińskiego.

                Zespół, którego instruktorem muzycznym jest Władysław Jasiński nadal prężnie działa pod kierunkiem Wandy Łustyńskiej i uświetnia swymi występami uroczystości gminne, powiatowe i ponadlokalne. Obecny skład zespołu stanowią:

Jolanta Browarska, Wiesława Florczak, Halina Idczak, Dorota Kasińska, Lidia Łustyńska,Wanda Łustyńska (kierownik zespołu), Maria Michalak, Marianna Paradowska, Zofia Stodulska, Iwona Szczepańska, Anna Warszawska, Bogusława Wilińska

Wcześniej z zespołem ludowym “Rustowianki” współpracowały jeszcze następujące osoby:

Anna Dobrowolska, Anna Konarzewska, Zofia Królak, Stanisława Paradowska, Jadwiga Sobińska, Elżbieta Widawska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 49 = 51