Print Friendly

logo 2              logo 3           Logo1

 

I     “Krzyżanowskie spotkania z folklorem – szansą na przetrwanie lokalnej tradycji” 

 Mały projekt w ramach działania 413, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 z 2010 roku : konsultacje z etnomuzykologami z PAN w Warszawie, warsztaty artystyczne w Kazimierzu n/Wisłą dla 50 osób, zakup sprzętu nagłaśniającego i akordeonu.

Wartość projektu 30.562,46 zł. Dofinansowanie ze środków UE 21.393,72 zł

AUTORZY PROJEKTU:

 • Marek Ciąpała – dyrektor GOKiS

 • Henryka Stypulska – bibliotekarz

 • Maria Zakrzewska – księgowa

II     “Iskierka ze skarbca kultury ludowej”

 Mały projekt w ramach działania 413, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 z 2012 roku: zakup 18 kompletów strojów łowickich oraz zajęcia taneczno-muzyczne.

Wartość projektu 38.575,62 zł.  Dofinansowanie z środków UE 24.682,00 zł

AUTORZY PROJEKTU:

 • Marek Ciąpała – dyrektor GOKiS

 • Henryka Stypulska – bibliotekarz

 • współpraca w/z rozliczenia operacji Maria Zakrzewska, Bogusława Kołodziejczak 

III    “Kurs prawa jazdy i szkolenia sprzedażowe”

Projekt dla mieszkańców Gminy Krzyżanów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowany przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych z Łodzi w latach 2011-2012.

INICJATOR PROJEKTU: Marek Ciąpała – dyrektor GOKiS.

Wartość projektu: 100.000,00 zł.

IV     Utworzenie Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca “Kalina”

Mały projekt w ramach działania 413, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 z 2013 roku: zakup 16 kompletów strojów łowickich oraz zajęcia taneczno-muzyczne.

Wartość projektu 39.142,40 zł.  Dofinansowanie z środków UE 25.000,00 zł

AUTORZY PROJEKTU:

 • Marek Ciąpała – dyrektor GOKiS

 • Henryka Stypulska – bibliotekarz

 • Bogusława Kołodziejczak – księgowa

 • współpraca: Krystyna Zakrzewska st. bibliotekarz 

V     Promocja czytelnictwa-zakup nowości wydawniczych

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany w latach 2005-2017.

Wartość projektu wynosi 73.800,00 zł.

2005 r. – 9.500 zł; 2006 r. – 9.100 zł; 2007 r. – 9.300 zł; 2008 r. – 9.300 zł; 2009 r. – 3.100 zł; 2010 r. – 2.800 zł; 2011 r. – 4.300 zł; 2012 r. – 4.700 zł; 2013 r. – 3.600 zł; 2014 r. – 3.800 zł; 2015 r. – 4.700 zł; 2016 r. – 4.800 zł; 2017 r.-4.800 zł

“Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

logotypylogo_mkidn

REALIZATORZY PROJEKTU:

 • Marek Ciąpała – dyrektor GOKiS

 • Bogusława Kołodziejczak – księgowa

 • Krystyna Zakrzewska st. bibliotekarz 

VI     Półkolonie dla dzieci i młodzieży

Program Związku Młodzieży Wiejskiej w Warszawie realizowany w latach 2011-2016. W ramach 10-dniowych półkolonii ZMW pokrył koszty: mini wyprawki szkolnej, opieki kadry pedagogicznej, 2 posiłków dziennie, w tym obiadu, ubezpieczenia NNW, organizacji programu k-o.

Wartość projektu wynosi 91.760,00 zł

REALIZATORZY PROJEKTU:

2011 r.(48 osób) Marek Ciąpała-dyrektor GOKiS, wychowawcy: Marta Zakrzewska, Monika Dębowska, Agnieszka Piłacik – 15.250 zł

2012 r.(47 osób) Marek Ciąpała-dyrektor GOKiS, wychowawcy: Marta Zakrzewska, Monika Dębowska, Dajana Stawińska – 15.000 zł

2013 r.(43 osoby) Marek Ciąpała-dyrektor GOKiS, wychowawcy: Marta Zakrzewska, Dajana Stawińska, Iwona Jędrzejczak – 14.000 zł

2014 r.(46 osób) Marek Ciąpała-dyrektor GOKiS, wychowawcy : Dajana Stawińska, Monika Dębowska, Jerzy Pawlak – 15.200 zł

2015 r.(51 osób) Marek Ciąpała-dyrektor GOKiS, wychowawcy : Dajana Stawińska, Marek Dymkiewicz, Wiesława Sulkowska, Anna Sobolewska – 17.360 zł

2016 r.(45 osób) Marek Ciąpała-dyrektor GOKiS, wychowawcy: Wiesława Sulkowska, Barbara Pawlak, Marlena Reterska – 14.950 zł. 

 

 VII   “Lokomotywą po wiedzę”

“Lokomotywą po wiedzę – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego”. Edycja zima 2016 – wiosna 2017. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie był Partnerem Łódzkiego Domu Kultury w realizacji programu edukacyjnego, w którym łącznie uczestniczyły 32 instytucje kultury z terenu województwa. Realizacja obejmowała program edukacyjny w formie warsztatów w których wzięła udział 20-osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych współpracującej z GOKiS podczas projektu.

Wartość projektu: ok. 160.000,00 zł

REALIZATORZY PROJEKTU:

Marek Ciąpała – dyrektor GOKiS

Magdalena Idziak – pracownik GOKiS

Anita Lasecka – nauczyciel SP w Kaszewach Dwornych

Ewa Stępka – nauczyciel SP w Kaszewach Dwornych

 

logo-ldk-dlugie-1457007686lokomotywapowiedze_800_600

 

 

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

Projekt został dofinansowany przez:

logo_wfosigw