Print Friendly

 

Polska!

O, ileż w jednym słowie

Może się zmieścić wielkiej treści,

Ile rozpaczy i boleści,

Nikt nie wyliczy, nikt nie powie,

Chyba że tylko polskie serce,

Co wiek przetrwało w poniewierce

I zniosło takich mąk bezedno,

Od których zda się gwiazdy bledną…

(Helena Bocheńska)

     11 listopada1918 roku Polska po 123 latach niewoli stała się samodzielnym państwem.   Marzenia Polaków  o niepodległości  po latach walki z germanizacją i rusyfikacją nareszcie się ziściły. To dzięki niezłomności, patriotyzmowi  i bohaterstwu wywalczono wolność. Dla nas Polaków Dzień Niepodległości jest dniem narodowej dumy i radości. Święto Niepodległości w naszej kulturze jest niezwykłym pomnikiem dziejów Narodu Polskiego, przy którym co roku gromadzi się społeczeństwo polskie, także i krzyżanowskie aby przypomnieć sobie  o wydarzeniach i ludziach, którym tak wiele zawdzięczamy. W listopadowy słoneczny poranek 10 listopada 2021 roku  rozpoczęły się uroczyste obchody przy pomniku w Krzyżanowie upamiętniające  walki na terenie gminy. Na uroczystość przybyły władze samorządowe na czele z Wójtem Gminy Tomaszem Jakubowskim.  Gościł Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj  oraz radni: Włodzimierz Cholewa i Janusz Jaworski, ks. proboszcz z parafii Łęki Kościelne Piotr Gumołowski, Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński.Byli dyrektorzy szkół: Monika Zakrzewska SP Kaszewy Dworne, Halina Jabłońska SP Krzyżanów, Izabella Kaczorowska SP Ktery, nauczyciele i delegacje uczniowskie ze sztandarami, przedstawiciele kultury, zespoły śpiewacze    z terenu gminy Krzyżanów oraz mieszkańcy naszej gminy. Uroczyste spotkanie  przy pomniku poprowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury   i Sportu Marek Ciąpała. W obecności  szkolnych pocztów sztandarowych  z Kaszew Dwornych, Kter i  Krzyżanowa  nastąpił moment składania kwiatów przez władze samorządowe, zespół śpiewaczy  „Siemienice” oraz placówki oświatowe. W imieniu społeczności gminy wiązankę kwiatów złożył Wójt Gminy Krzyżanów – Tomasz Jakubowski w obecności  Radnych  Gminy Włodzimierza Cholewy i  Janusza Jaworskiego. Następnie uczestnicy  udali   się do  GOKiS , gdzie w sali widowiskowej odbyły się dalsze uroczystości patriotyczne. Te część programu  poprowadziła bibliotekarka – Krystyna Zakrzewska. Po modlitwie poprowadzonej przez ks. proboszcza Piotra Gumołowskiego  i prelekcji wygłoszonej przez pana Zygmunta Jasińskiego odbył się  wzruszający montaż słowno – muzyczny  w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej  w Kaszewach Dwornych. Program przygotowała Renata Ancerowicz i Jarosław Frydrysiak. Dekorację wykonała Aleksandra Skierska. Uroczystości towarzyszyła  wystawka książkowa pochodząca ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowie. Finałem gminnej uroczystości był godzinny  koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Siemienice”. W bogatym programie nie zabrakło pieśni legionowych, żołnierskich i współczesnych. Oddano  hołd,  żołnierzom broniących naszą wschodnią granicą z Białorusią, dedykując im pieśń „Na strażnicy”. Hymn  wszystkich pograniczników powstał w 1951 roku, tekst napisał Mirosław Łebkowski a muzykę skomponował Edward Olearczyk. Był to piękny koncert pełen wzruszeń i gratulacji. Na zakończenie Wójt Gminy Krzyżanów Pan Tomasz Jakubowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj podziękowali wszystkim, którzy byli  w tym szczególnym dniu   i przygotowali  tę uroczystość szczególnie dzieciom ze Szkoły Podstawowej z Kaszew  i   artystkom z Siemienic. Dowodem niech będą wpisy w naszych  księgach pamiątkowych. Był to podniosły dzień, pełen przeżyć, wzruszeń, a walka  o niepodległość nie była daremna.

DSC04293 DSC04295 DSC04297 DSC04302 DSC04306 DSC04312 DSC04309 DSC04314 DSC04318-1 DSC04328 DSC04329 DSC04330 DSC04337 DSC04341 DSC04344 DSC04345 DSC04348 DSC04351 DSC04369 DSC04377 DSC04378 DSC04389 DSC04393 DSC04397 DSC04400

Dodaj do zakładek link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

40 − = 33