VI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej za nami

29 października w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się VI. edycja Gminnego Konkursu Poezji Patriotycznej “Polska Pamięta” w którym udział brali uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Krzyżanów. Gościliśmy reprezentacje z następujących szkół: w Kaszewach Dwornych, w Krzyżanowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Kterach. Jury w składzie:  Dariusz Struszczak, Sylwia Frontczak, Katarzyna Krzewicka i Zygmunt Jasiński, po przesłuchaniu 25 recytatorów postanowiło przyznać w poszczególnych kategoriach następujące miejsca.

W kategorii klas “0” przyznano ex aequo cztery I miejsca: Mai Lewandowskiej, Karolinie Psiurskiej, Michalinie Jaworskiej i Ewie Jóźwiak.

W kategorii klas “I-II” I miejsce zdobył Dawid Thompson, II miejsce – Blanka Gałecka, III miejsce – Szymon Kamelak, Lena Michałowska oraz Lena Małecka otrzymały wyróżnienie.

W kategorii klas “III-IV” I miejsce zdobyła Kinga Klimczak, II – Paweł Baranowski, a III – Maja Lewińska. Jury w tej kategorii wyróżniło: Gabrielę Sobczak, Gabrielę Wójcik i Zuzannę Kubaczyk.

W kategorii klas “V-VI” I miejsce przyznano Piotrowi Adamiakowi, II – Franciszkowi Gawryszczakowi, III – Kacprowi Kątkowskiemu, zaś wyróżnienia otrzymały: Klaudia Ryczkowska i Sandra Kwiatkowska.

W kategorii klas “VII-VIII” laureatką I miejsca została Wiktoria Klimczak, II miejsce otrzymała Michalina Kotarska, a III – Aleksandra Sobolewska. Wyróżniono: Nikolę Nikodemiak, Natalię Walczak oraz Weronikę Popławską.

Serdecznie dziękujemy  i gratulujemy wszystkim uczestnikom !

 

DSC02221_Fotor DSC02222_Fotor DSC02223_Fotor DSC02228_Fotor DSC02230 DSC02232 DSC02235 DSC02236 DSC02239 DSC02240 DSC02244 DSC02248 DSC02251 DSC02254 DSC02257 DSC02259 DSC02261 DSC02264 DSC02268 DSC02271 DSC02274 DSC02276 DSC02280 DSC02282 DSC02286 DSC02288 DSC02295 DSC02296 DSC02302 DSC02307 DSC02310 DSC02312_Fotor DSC02314_Fotor DSC02316_Fotor DSC02318_Fotor DSC02319_Fotor DSC02330_Fotor DSC02338_Fotor DSC02343_Fotor DSC02345 DSC02346 DSC02348 DSC02349 DSC02351_Fotor DSC02352_Fotor DSC02356_Fotor DSC02358 DSC02360_Fotor DSC02364_Fotor DSC02365_Fotor

 

 

VI Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej pn. “POLSKA PAMIĘTA” 29.10.19

plakat konkurs recytatorski na strone 2019

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ

NAZWA KONKURSU:


Konkurs recytatorski: „VI Gminny  Konkurs Poezji Patriotycznej ” pn.”POLSKA PAMIĘTA”

Organizatorem konkursu jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowie

Termin konkursu:  29.10.2019r. godz. 10.00  miejsce : sala GOKiS Krzyżanów

Adresat konkursu:  dzieci ze szkół podstawowych  z  terenu gminy Krzyżanów

 

  1. CELE KONKURSU:

- popularyzowanie polskiej  twórczości  patriotycznej związanej z okresem II Wojny Światowej

- pielęgnowanie postaw patriotycznych

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną

-popularyzacja piękna i wartości narodowej kultury

- rozwijanie zdolności recytatorskich,

- zainteresowanie uczniów poezją,

- prezentacja umiejętności uczniów,

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

  1. ZASADY UCZESTNICTWA:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-VIII w następujących kategoriach: klasa 0, klasy I -II, III – IV, V- VI, VII -VIII

-Szkoły Podstawowe typują maksymalnie po 2 (dwóch ) uczestników z każdej kategorii

- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego polskiego  utworu poetyckiego związanego   z tematyką  patriotyczną  związaną z okresem II Wojny Światowej  (uczestnika obowiązuje pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie jednego dowolnie wybranego tekstu poetyckiego polskich poetów),
–  prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie do organizatora konkursu do dnia 24 października 2019 roku na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie,   99-314 Krzyżanów, woj. łódzkie lub  e-mailem na adres: gokiskrzyzanow@poczta.onet.pl

 

  1. PRZEBIEG KONKURSU:

Przebieg konkursu jest dwustopniowy:

a) I etap : eliminacje szkolne

b) II etap: gminny.

      5. KRYTERIA OCENY:

Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

- interpretacja tekstu,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny,

- rekwizyty, ruch sceniczny, charakteryzacja nie podlegają ocenie.

 

Organizator nie  ponosi odpowiedzialności  za werdykt  jury!

 

  1. NAGRODY DLA LAUREATÓW: Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
    Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.  Serdecznie zapraszamy!                                                                           

                                                                              Organizator konkursu:

                                                                           Gminna Biblioteka Publiczna

                                                                                                          w Krzyżanowie

Bezpłatny kurs języka angielskiego w GOKiS

Szkoła Your Success w Kutnie, w ramach projektu „Łódzka akademia języka angielskiego” organizuje bezpłatne szkolenia z języka angielskiego dla min. 12 uczestników, obejmujące 120 lub 240 godzin zajęć grupowych na poziomie dostosowanym do potrzeb uczestników. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy są zobowiązani do wzięcia udziału w międzynarodowym egzaminie certyfikującym.

Warunkami zakwalifikowania się na szkolenie są: zamieszkiwanie terenu województwa łódzkiego, wiek kandydata powyżej 18 lat, niskie kwalifikacje kandydata tj. wykształcenie maksymalnie średnie.

Termin rozpoczęcia kursu zostanie przedstawiony zainteresowanym po dokonaniu naboru.

Telefon kontaktowy: 24 356 22 10

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia do  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie

 

W roku szkolnym 2019/2020 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie zaprasza dzieci i młodzież z terenu Gminy Krzyżanów na zajęcia wokalno-muzyczne prowadzone przez instruktora muzyki  Władysława Jasińskiego, które  odbywać się będą w każdy czwartek w godz. 13.30-17.00. Zajęcia obejmują naukę gry na instrumentach muzycznych m.in. keyboard, gitara, akordeon oraz lekcje śpiewu.

Ponadto, chcąc reaktywować Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”, przedłużamy zapisy na zajęcia taneczne. Czekamy na tancerzy, którzy uczęszczali w przeszłości na zajęcia choreograficzne z Jolantą Gutowską oraz na chłopców i dziewczęta w wieku od lat 6 do 13, którzy chciałby rozpocząć naukę tańca ludowego w grupie początkującej. Jej powołanie zależy od liczby zgłoszonych uczestników zajęć. Chcielibyśmy by grupa liczyła co najmniej 20 osób.

Istnieje też możliwość stworzenia grupy dla dorosłych osób. Jeśli wśród mieszkańców Gminy Krzyżanów są osoby, które: cieszą się dobrą kondycją fizyczną, mają poczucie rytmu, dysponują czasem wolnym i są zdecydowane przeznaczyć go na treningi – zapraszamy do zgłoszeń.

Gwarantujemy:

- dwie godziny bezpłatnych zajęć taneczno-ruchowych w tygodniu;

- naukę tańców narodowych i regionalnych pod okiem profesjonalnego choreografa;

- poprawę koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej;

- wspólne koncerty przed publicznością.

Terminarz zajęć, tj. dzień tygodnia oraz godzina, do ustalenia na pierwszym wspólnym spotkaniu z choreografem pod warunkiem zawiązania się grupy.

Zgłoszenia na w/w zajęcia przyjmujemy do 31 października 2019 roku w GOKiS oraz pod nr telefonu 24 356 22 10.

Serdecznie zapraszamy!

Narodowe Czytanie zagościło w Krzyżanowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowie pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej i z udziałem Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego  zorganizowała po raz kolejny  Narodowe Czytanie w dniu 12.09.2019r.  W tym roku czytano Nowele Polskie – „Katarynkę” Bolesława Prusa, „Dym” Marii Konopnickiej” i „Sachem” Henryka Sienkiewicza. W tej akcji promującej czytelnictwo i popularyzację wybitnej polskiej literatury uczestniczyli przedstawiciele samorządu Gminy Krzyżanów, Rady Gminy, instytucji kultury, oraz placówki oświatowe działające na terenie naszej gminy: Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Kterach, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej  w Kaszewach Dwornych, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego  w Krzyżanowie, nie zabrakło  młodzieżowego zespołu wokalno – muzycznego „Tęcza”, którego instruktorem muzycznym jest Władysław Jasiński. Uczestnicząc w tej akcji przekonaliśmy się, że nasze nowele polskie stanowią integralną część narodowej kultury. Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa dekoracja i wystawka książkowa akcentująca wielkich polskich nowelistów. Uroczystość prowadziła Krystyna Zakrzewska. Fragmenty „Katarynki” Bolesława Prusa czytali: Wójt Gminy Krzyżanów – Tomasz Jakubowski, Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj, Dyrektor GOKiS w Krzyżanowie Marek Ciąpała, Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński, uczniowie Szkoły Podstawowej w Kterach pod kierunkiem Katarzyny Kotarskiej   oraz nauczycielki: Hanna Kowalczyk i Wanda Wilkońska. „Dym” Marii Konopnickiej czytali uczniowie ze  Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych pod kierunkiem Renaty Ancerowicz, która także wzięła udział w czytaniu.”Sachem” Henryka Sienkiewicza pod kierunkiem  Beaty Kacprzak czytali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie. W trakcie czytania nie brakowało braw i wzruszeń. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  i Sportu w Krzyżanowie Marek Ciąpała, oraz Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński  dziękując organizatorom oraz  tym , którzy przybyli,  czytali  i śpiewali. Jeszcze raz dziękujemy  wszystkim, tak licznie przybyłym  na Narodowe Czytanie i tym, którzy wzięli  w nim czynny i spontaniczny udział, za poświęcony czas, by móc być z nami w tym szczególnym dniu. Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Nie brakowało symboli narodowych  i galowych strojów. Dziękujemy paniom: Wiesławie   Kotarskiej z Młogoszyna, Katarzynie Kotarskiej i Zofii Piłacik z Kter za użyczenie rekwizytów, które wykorzystano do dekoracji Narodowego Czytania. Wszystkich  zgromadzonych obdarowano okolicznościowymi  kartkami.

 

Podziękowania – Dożynki Gminne 2019

 

PODZIĘKOWANIA

DSC01406_Fotor_Fotor

Za ogrom pracy poświęconej w przygotowanie i organizację tegorocznych Dożynek Gminnych pragnę z całego serca podziękować współorganizatorom tegorocznego Święta Plonów – Mieszkańcom sołectwa Ktery ze Starostami Dożynek 2019 na czele z Panią Katarzyną Kotarską i Panem Marcinem Kamelakiem. Dzięki dobrej współpracy odbyły się przepiękne, okazałe i bogate uroczystości dożynkowe, których mogłyby pozazdrościć nam inne gminy naszego powiatu.

Szczególne podziękowania niezawodnym sponsorom za hojność i nieocenioną pomoc, dzięki której udało się zrealizować atrakcyjny program tegorocznych dożynek.

Nasi sponsorzy:

AGRO GAJ Sławomir Gajdowicz – Siemieniczki

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca”, oddział w Kutnie

„Baranowski Transport” Krzysztof Baranowski – Ktery

Broker Ubezpieczeniowy „Maximus Broker” Sp. z o.o. -Toruń

ESAC Krzysztof Jóźwiak i Piotr Błaszczyk – Ktery

Handel Zwierzętami i Płodami Rolnymi Głogowscy Sp. j.- Kuchary

Firma Handlowo- Usługowa Michał i Katarzyna Miziołek- Sokół

Firma Remontowo – Budowlana Jacek Skierski, Mirosław Kubiak – Kutno

Firma Transportowo – Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski – Micin

Koło Łowieckie „Myśliwiec”

Sołtys Marek Kotarski – Ktery

Starostowie Dożynek: Katarzyna Kotarska i Marcin Kamelak z Kter

Mieszkańcy sołectwa Ktery

Pemo – Trans Transport Drogowy Przemysław Maciejewski – Ktery

POLFARMEX S.A. – Kutno

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Iwa-Trans Iwona Baranowska – Ktery

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR – TRANS Mariusz Baranowski – Ktery

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PZZ Szczepan Lewandowski – Kutno

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „OLEK”, Aleksander i Jadwiga  Bednarek – Kutno

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Spółka Cywilna Aurelia i Stanisław Jujka – Kaszewy Kościelne

Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „TAURUS” Sp. z o.o. – Pilzno

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. – Kutno

Barbara i Sławomir Przybylak – Siemienice

Krzysztof Ptaszyński – Kaszewy Kościelne

Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o. –Walewice

Radny Paweł Stangreciak – Ktery

Szkółka Roślin Ozdobnych Byczkowscy – Ktery

Trans – Met Jacek Ryniec – Wały B

Usługi Transportowe Piotr Gierańczyk – Siemienice

 

Za życzliwość, pomoc i współpracę ogromne podziękowania składam: ks. Piotrowi Gumołowskiemu, ks. Zbigniewowi Strzałkowskiemu, ks. Józefowi Zawiślakowi, Panu  Marianowi Kaczmarkowi,  Zespołom Śpiewaczym Gminy Krzyżanów: „Kaszewiankom”, „Krzyżanówkowi”, „Młogoszynowi” , „Rustowiankom”, „Siemienicom” oraz Pani Mariannie Jarzębskiej, młodzieży i dzieciom z Zespołu Wokalno- Muzycznego „Tęcza”, druhom i druhnom Jednostek OSP: Kaszewy, Krzyżanów, Ktery, Kuchary, Młogoszyn, Siemienice, Wały oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Dożynek Gminnych w Krzyżanowie.

Dziękuję wszystkim przybyłym Gościom, tak licznie obecnej publiczności, a nade wszystko Mieszkańcom Gminy Krzyżanów– to właśnie Wasza obecność nadaje sens corocznej organizacji dożynek i wynagradza wszelkie trudy i przeciwności.

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Krzyżanów

Tomasz Jakubowski

Fotorelacja z tegorocznego Święta Plonów w Krzyżanowie