W KRZYŻANOWIE UROCZYSTE OBCHODY 103.ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

 

Polska!

O, ileż w jednym słowie

Może się zmieścić wielkiej treści,

Ile rozpaczy i boleści,

Nikt nie wyliczy, nikt nie powie,

Chyba że tylko polskie serce,

Co wiek przetrwało w poniewierce

I zniosło takich mąk bezedno,

Od których zda się gwiazdy bledną…

(Helena Bocheńska)

     11 listopada1918 roku Polska po 123 latach niewoli stała się samodzielnym państwem.   Marzenia Polaków  o niepodległości  po latach walki z germanizacją i rusyfikacją nareszcie się ziściły. To dzięki niezłomności, patriotyzmowi  i bohaterstwu wywalczono wolność. Dla nas Polaków Dzień Niepodległości jest dniem narodowej dumy i radości. Święto Niepodległości w naszej kulturze jest niezwykłym pomnikiem dziejów Narodu Polskiego, przy którym co roku gromadzi się społeczeństwo polskie, także i krzyżanowskie aby przypomnieć sobie  o wydarzeniach i ludziach, którym tak wiele zawdzięczamy. W listopadowy słoneczny poranek 10 listopada 2021 roku  rozpoczęły się uroczyste obchody przy pomniku w Krzyżanowie upamiętniające  walki na terenie gminy. Na uroczystość przybyły władze samorządowe na czele z Wójtem Gminy Tomaszem Jakubowskim.  Gościł Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj  oraz radni: Włodzimierz Cholewa i Janusz Jaworski, ks. proboszcz z parafii Łęki Kościelne Piotr Gumołowski, Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński.Byli dyrektorzy szkół: Monika Zakrzewska SP Kaszewy Dworne, Halina Jabłońska SP Krzyżanów, Izabella Kaczorowska SP Ktery, nauczyciele i delegacje uczniowskie ze sztandarami, przedstawiciele kultury, zespoły śpiewacze    z terenu gminy Krzyżanów oraz mieszkańcy naszej gminy. Uroczyste spotkanie  przy pomniku poprowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury   i Sportu Marek Ciąpała. W obecności  szkolnych pocztów sztandarowych  z Kaszew Dwornych, Kter i  Krzyżanowa  nastąpił moment składania kwiatów przez władze samorządowe, zespół śpiewaczy  „Siemienice” oraz placówki oświatowe. W imieniu społeczności gminy wiązankę kwiatów złożył Wójt Gminy Krzyżanów – Tomasz Jakubowski w obecności  Radnych  Gminy Włodzimierza Cholewy i  Janusza Jaworskiego. Następnie uczestnicy  udali   się do  GOKiS , gdzie w sali widowiskowej odbyły się dalsze uroczystości patriotyczne. Te część programu  poprowadziła bibliotekarka – Krystyna Zakrzewska. Po modlitwie poprowadzonej przez ks. proboszcza Piotra Gumołowskiego  i prelekcji wygłoszonej przez pana Zygmunta Jasińskiego odbył się  wzruszający montaż słowno – muzyczny  w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej  w Kaszewach Dwornych. Program przygotowała Renata Ancerowicz i Jarosław Frydrysiak. Dekorację wykonała Aleksandra Skierska. Uroczystości towarzyszyła  wystawka książkowa pochodząca ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowie. Finałem gminnej uroczystości był godzinny  koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Siemienice”. W bogatym programie nie zabrakło pieśni legionowych, żołnierskich i współczesnych. Oddano  hołd,  żołnierzom broniących naszą wschodnią granicą z Białorusią, dedykując im pieśń „Na strażnicy”. Hymn  wszystkich pograniczników powstał w 1951 roku, tekst napisał Mirosław Łebkowski a muzykę skomponował Edward Olearczyk. Był to piękny koncert pełen wzruszeń i gratulacji. Na zakończenie Wójt Gminy Krzyżanów Pan Tomasz Jakubowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj podziękowali wszystkim, którzy byli  w tym szczególnym dniu   i przygotowali  tę uroczystość szczególnie dzieciom ze Szkoły Podstawowej z Kaszew  i   artystkom z Siemienic. Dowodem niech będą wpisy w naszych  księgach pamiątkowych. Był to podniosły dzień, pełen przeżyć, wzruszeń, a walka  o niepodległość nie była daremna.

DSC04293 DSC04295 DSC04297 DSC04302 DSC04306 DSC04312 DSC04309 DSC04314 DSC04318-1 DSC04328 DSC04329 DSC04330 DSC04337 DSC04341 DSC04344 DSC04345 DSC04348 DSC04351 DSC04369 DSC04377 DSC04378 DSC04389 DSC04393 DSC04397 DSC04400

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

VII GMINNY KONKURS  RECYTATORSKI 

POEZJI  PATRIOTYCZNEJ 

„POLSKA ”

 

W dniu 27 października 2021r.ogodzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury     i Sportu w Krzyżanowie odbył się VII Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej  pt. „Polska ” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzyżanowie, którego głównym celem było popularyzowanie polskiej twórczości patriotycznej. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas szkół podstawowych  O-VIII w następujących kategoriach: klasaO,klasy I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII. Do konkursu przystąpili wg regulaminu uczniowie – reprezentanci wszystkich szkół działających na terenie Gminy Krzyżanów. Recytatorzy prezentowali po jednym wierszu tematycznie związanym z tytułem konkursu. Jury powołane przez organizatorów w składzie: Marcel Szytenchelm  aktor, reżyser i animator kultury związany z Łodzią, znany głównie dzięki roli Mariana Koniuszki w serialu Stanisława Barei Zmiennicy (1986),  Sylwia Frontczak – instruktor  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie, doświadczony juror, Katarzyna Krzewicka – Starszy Bibliotekarz   z Gminnej Biblioteki Publicznej w Leszczynku , organizator wielu konkursów m.in. recytatorskich organizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym, wieloletni doświadczony juror, animator kultury, Marek Ciąpała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  i Sportu w Krzyżanowie. Jury po przesłuchaniu wszystkich 25recytatorów postanowiło przyznać miejsca  i wyróżnienia.

 

W kategorii klas „O” Szkół Podstawowych

I miejsca:    Katarzyna Krysińska   – SP w Kaszewach Dwornych

Patryk Sujecki                         -SP w Kaszewach Dwornych

Antoni Sommerrey                 -SP w Krzyżanowie

Alicja Kamelak                          – SP w Kterach

 

W kategorii klas I-II Szkół Podstawowych:

I miejsce: Ewa Jóźwiak , Paulina Wojciechowska- SP w  Kterach

III miejsce: Piotr Dębiński – SP w Krzyżanowie

Wyróżnienia : Gabriela Wasiak  i  Maja Lewandowska  – SP w Kaszewach Dwornych,

Adrian Wiśniewski     – SP w Krzyżanowie

 

W kategorii klas III- IV Szkół Podstawowych

I miejsce: Szymon Aleksandrzak – SP w Kaszewach Dwornych

II miejsce: Davy Thompson – SP w Kaszewach Dwornych

III miejsce Lena Wojciechowska – SP w Krzyżanowie

Wyróżnienia: Nikola Wilińska – SP w Krzyżanowie

Oliwia Gawryszczak –  SP w Kterach

 

W kategorii klas V-VI Szkół Podstawowych:

I miejsce: Nikola Sulikowska, Paweł Baranowski – SP w Kterach

III miejsce: Jakub Łuniewski, Kinga Klimczak – SP w Krzyżanowie

 

 

W kategorii klas VII-VIII  Szkół  Podstawowych

I miejsce: Kacper  Kątkowski – SP w Kaszewach Dwornych

II miejsce: Piotr Adamiak  -SP w Krzyżanowie

III miejsce Sandra Kwiatkowska- SP w Kterach

Wyróżnienia: Katarzyna Frydrysiak -SP w Kaszewach Dwornych

Franciszek Gawryszczak -SP w Krzyżanowie

Anna Polańska  – SP w Kterach

 

Laureaci I, II, III miejsc oraz wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  Gratulujemy!  Nagrody ufundował Gminny Ośrodek Kultury  i Sportu w Krzyżanowie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu recytatorskiego oraz  licznie zgromadzonej publiczności.

DSC04290 DSC04223

W Krzyżanowie uczczono XXI Dni Papieskie

W Krzyżanowie uczczono XXI Dni Papieskie

W dniu 14 października zorganizowano XXI Dni Papieskie ph.”Nie Lękajcie Się”. Udział wzięły władze gminne i samorządowe na czele z Wójtem Gminy Krzyżanów Tomaszem Jakubowskim. Radę Gminy Krzyżanów reprezentował przewodniczący Wiesław Czekaj.  Przybyli księża proboszczowie: z Łęk Kościelnych Piotr Gumołowski a z parafii Strzegocin Zbigniew Strzałkowski. Tradycyjnie gościł Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński. Nie zabrakło dyrektorów, nauczycieli  i uczniów ze szkół podstawowych działających na  terenie Gminy Krzyżanów i  mieszkańców  naszej gminy. Specjalny program wykonali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie pod kierunkiem Ewy Sobolewskiej, Teresy Gawryszczak- Arseniuk, Iwony Jędrzejczak. Uroczystość papieską uświetnił koncert w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Niezapominajki”, przygotowany pod kierunkiem instruktora muzyki Władysława Jasińskiego. Całość prowadziła bibliotekarka Krystyna Zakrzewska. Dekoracje wykonały  nauczyciele ze szkoły Podstawowej w Krzyżanowie  Teresa Gawryszczak – Arseniuk i Iwona Jędrzejczak. Wystawka książkowa pochodziła ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej  w Krzyżanowie. Dziękujemy za tak liczną obecność

DSC04219DSC04216DSC04209DSC04205DSC04201DSC04195DSC04185DSC04179DSC04176DSC04175DSC04170DSC04165DSC04158DSC04156DSC04154DSC04146DSC04144DSC04144DSC04133DSC04121DSC04120DSC04115DSC04114DSC04113DSC04110

Spotkanie z Bartkiem Zimnym

Bartek Zimny. Znany również jako: Bartek z pasją. Trener personalny, instruktor breakdance, zwycięzca Ogólnopolskich Zawodów Breakdance BREAK GENERATION 2019. Pasjonat tańca breakdance, zdrowego stylu życia i budowania motywacji poprzez zmianę sposobu myślenia. Na swoim kanale – Bartek z Pasją – publikuje wywiady z ludźmi inspirującymi i dzielącymi się swoją pasją z innymi. Pisze książki: poradniki. Zadebiutował książką “3 Fundamenty”. Ten wspaniały młody człowiek gościł       w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzyżanowie w dniu 22 września 2021r.gdzie  spotkał się z młodzieżą: ze Szkoły Podstawowej  z Krzyżanowa, ze Szkoły Podstawowej z Kter i ze szkoły Podstawowej z Kaszew Dwornych. Była z nami dyrektor Szkoły Podstawowej z Kter Izabella Kaczorowska. Nie zabrakło nauczycieli, opiekunów i rodziców. Spotkanie przebiegało                 w niesamowitej atmosferze, pełnej energii i kosmicznego żywiołu. Spontanicznie pojawiał  się  las rąk by móc uczestniczyć              w zajęciach z Bartkiem. Szczęściarze w nagrodę otrzymywali książkę  z rąk  samego mistrza. Był czas na autografy i wspólne            z fotografie   tak niesamowitą osobowością jaką jest Bartek Zimny. Wrażenia ze spotkania autorskiego zapisano w księgach pamiątkowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowie   i Gminnego Ośrodka Kultury. Dziękujemy, że byliście z nami!

DSC04002 DSC04006 DSC04013 DSC04018 DSC04021 DSC04028 DSC04031 DSC04034 DSC04042 DSC04056 DSC04057 DSC04060 DSC04062 DSC04064 DSC04064 DSC04065 DSC04068

 

Narodowe Czytanie w Krzyżanowie

             W dniu 16 września odbyło się Narodowe Czytanie w Krzyżanowie. Czytano „Moralność Pani Dulskiej”wg Gabrieli Zapolskiej.  W uroczystości udział wzięli i  czytali: Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław  Czekaj, Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński, nauczyciele  i uczniowie  ze Szkoły Podstawowej w Kterach: Katarzyna Kotarska, Wanda Wilkońska, Anna Polańska, Sandra Kwiatkowska, Jakub Sulikowski, uczniowie ze Szkoły Podstawowej wKrzyżanowie: Piotr Adamiak, Klaudia Łuniewska, Marta Walczak, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych: Katarzyna Frydrysiak, Alan Gutowski, Julia Janiak, Kacper Kątkowski, Weronika Kijo, Lena Krukowska. Śpiewająco czytanie, uświetnił zespół śpiewaczy „Kaszewianki” pod kierunkiem instruktora muzyki Konrada Orlikowskiego. Całość prowadziła Krystyna Zakrzewska. Uroczystości towarzyszyła wystawka książkowa, dekoracja i scenografia związana była z tematem czytania, wystawiono kroniki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowie. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dniu byli z nami.

Narodowe Czytanie 2021 057 Narodowe Czytanie 2021 078 Narodowe Czytanie 2021 081 Narodowe Czytanie 2021 090 Narodowe Czytanie 2021 094 Narodowe Czytanie 2021 096 Narodowe Czytanie 2021 113 Narodowe Czytanie 2021 115 Narodowe Czytanie 2021 125 Narodowe Czytanie 2021 135 Narodowe Czytanie 2021 138 Narodowe Czytanie 2021 143 Narodowe Czytanie 2021 146 Narodowe Czytanie 2021 151 Narodowe Czytanie 2021 152 Narodowe Czytanie 2021 163

OFERTA WAKACYJNA GOKiS

 

 

WAKACJE Z GOKiS  – OFERTA

W okresie  wakacyjnym br. proponujemy następujące oferty wycieczkowe

 dla dzieci  i  młodzież(od 7 roku życia) z terenu Gminy Krzyżanów

06 LIPCA - Godz. 8.00 wyjazd do Uniejowa – 3 godzinny pobyt w źródłach termalnych  i wizyta w pizzerii.Koszt 50zł /osoby

08 LIPCA - Planowany wyjazd godz. 8.00. Wycieczka jednodniowa  Sulejów i okolice. W programie m.in.: Skansen rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, Źródła Niebieskie, Tama  w Smardzewie, Opactwo Cystersów, Zalew Sulejowski, Kościół  św. Floriana, Jezioro Wapienniki,   Plac zabaw w  Sulejowie  i  obiad.  Koszt 55 zł/osoby

14 LIPCA – Planowany wyjazd godz.7.30. Wycieczka do Bełchatowa z atrakcjami i  obiadem. W programie m.in. Giganty Mocy, interaktywne zadania, eksponaty  i wszystkie inne informacje będą wspaniała okazją do nauki i zabawy. Żłobnica – taras widokowy  z którego można oglądać z bliska bełchatowskie kolosy.Jest to niezapomniany widok na kopalnię   i elektrownię. Na pierwszy rzut oka całość wygląda jak mały świat dziecięcych zabawek. Jednak w rzeczywistości jest inaczej. Maszyny służące do wydobycia, zwałowania   i transportu węgla są gigantyczne. Koszt 50zł/osoby

20 LIPCA   Dwugodzinny wyjazd do AQUAPARK Kutno. Wyjazd godz. 12.30. Koszt 15zł/osoby

Wszystkie wyjazdy będą dofinansowane w ok. 40%  przez Samorząd Gminy Krzyżanów.

 Zapisy wraz z wpłatami przyjmowane są do dnia 30czerwca 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzyżanowie . Informacji udzielamy pod nr tel. 24 356 22 10

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Wszystkie wyjazdy są  spod GOKiS Krzyżanów

 W okresie wakacji  dzieci i młodzież mogą korzystać z bilarda, tenisa stołowego, komputerów, gier planszowych, piłkarzyków oraz siłowni wewnętrznej wyłącznie pod opieką rodziców  lub opiekunów prawnych   od godz. 9.00 do 15.00

 

Dyrektor GOKiS

Marek Ciąpała