Uwaga zmiana terminu warsztatów “Tworzymy Biżuterię” z A. Gładysiak

Print Friendly

Zmiana terminu warsztatów “Tworzymy biżuterię”

 

Z przyczyn niezależnych warsztaty “Tworzymy biżuterię” z Anną Gładysiak, zaplanowane  na dzień 14 stycznia b.r  (wtorek), zostają przeniesione na

16 styczeń b.r. (czwartek)

Zajęcia odbędą się w godz. 10.00-12.00 w GOKiS.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane dzieci i młodzież

Przy Wigilijnym stole w Gminie Krzyżanów

Print Friendly

Okres Bożego Narodzenia obfituje w spotkania opłatkowe. W natłoku związanych z nimi przygotowań, warto przystanąć na chwilę i w atmosferze życzliwości złożyć serdeczne życzenia drugiemu człowiekowi.

Przedświąteczne spotkania przy nakrytym wigilijnymi potrawami stole, to już w naszej gminie tradycja. Temu, które odbyło się w piątkowe popołudnie 13 grudnia towarzyszyła ciepła, wprowadzająca w Bożonarodzeniowy klimat, atmosfera. Na spotkanie, które poprowadziła Krystyna Zakrzewska, ze świątecznymi życzeniami dla mieszkańców przybyli: Senator RP Przemysław Błaszczyk, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła, Starosta Kutnowski Daniel Kowalik, Przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie Marek Ciąpała, Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski,  Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj, proboszcz parafii  św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych ks. Piotr Gumołowski, proboszcz św. Andrzeja Apostoła w Kaszewach ks. Mariusz Minda, Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński, Prezes Zarządu Stadniny Koni w Walewicach – Zbigniew Kapanowski. Na sali obecni byli mieszkańcy, a wśród nich m.in. druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, członkinie zespołów śpiewaczych, pracownicy szkół, Urzędu Gminy i GOPS oraz zaproszeni goście i przyjaciele Gminy Krzyżanów. 

Wieczór uświetnił montaż słowno-muzyczny pt. „Przy Wigilijnym Stole” przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. I. Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych, pod kierunkiem  nauczycielek: Anny Cholewy i Joanny Iżyńskiej. Program przypomniał wszystkim zebranym o rzeczach ważnych i najważniejszych, nie tylko w okresie Świąt. Wigilijny klimat dopełniła scenografia wg koncepcji Agnieszki Tańskiej, Agnieszki Morgi, Anity Laseckiej, Renaty Ancerowicz oraz Pauliny Ambroziak oraz życzenia świąteczne od dyrektor szkoły – Moniki Zakrzewskiej.

W koncercie najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek zaprezentowały się członkinie Zespołu Śpiewaczego „Kaszewianki”. Dalszą część wspólnej kolacji umilił występ dzieci z zespołu wokalno-muzycznego “Tęcza”. Obu grupom akompaniował Władysław Jasiński – instruktor muzyki.

VI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej za nami

Print Friendly

29 października w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się VI. edycja Gminnego Konkursu Poezji Patriotycznej “Polska Pamięta” w którym udział brali uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Krzyżanów. Gościliśmy reprezentacje z następujących szkół: w Kaszewach Dwornych, w Krzyżanowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Kterach. Jury w składzie:  Dariusz Struszczak, Sylwia Frontczak, Katarzyna Krzewicka i Zygmunt Jasiński, po przesłuchaniu 25 recytatorów postanowiło przyznać w poszczególnych kategoriach następujące miejsca.

W kategorii klas “0” przyznano ex aequo cztery I miejsca: Mai Lewandowskiej, Karolinie Psiurskiej, Michalinie Jaworskiej i Ewie Jóźwiak.

W kategorii klas “I-II” I miejsce zdobył Dawid Thompson, II miejsce – Blanka Gałecka, III miejsce – Szymon Kamelak, Lena Michałowska oraz Lena Małecka otrzymały wyróżnienie.

W kategorii klas “III-IV” I miejsce zdobyła Kinga Klimczak, II – Paweł Baranowski, a III – Maja Lewińska. Jury w tej kategorii wyróżniło: Gabrielę Sobczak, Gabrielę Wójcik i Zuzannę Kubaczyk.

W kategorii klas “V-VI” I miejsce przyznano Piotrowi Adamiakowi, II – Franciszkowi Gawryszczakowi, III – Kacprowi Kątkowskiemu, zaś wyróżnienia otrzymały: Klaudia Ryczkowska i Sandra Kwiatkowska.

W kategorii klas “VII-VIII” laureatką I miejsca została Wiktoria Klimczak, II miejsce otrzymała Michalina Kotarska, a III – Aleksandra Sobolewska. Wyróżniono: Nikolę Nikodemiak, Natalię Walczak oraz Weronikę Popławską.

Serdecznie dziękujemy  i gratulujemy wszystkim uczestnikom !

 

DSC02221_Fotor DSC02222_Fotor DSC02223_Fotor DSC02228_Fotor DSC02230 DSC02232 DSC02235 DSC02236 DSC02239 DSC02240 DSC02244 DSC02248 DSC02251 DSC02254 DSC02257 DSC02259 DSC02261 DSC02264 DSC02268 DSC02271 DSC02274 DSC02276 DSC02280 DSC02282 DSC02286 DSC02288 DSC02295 DSC02296 DSC02302 DSC02307 DSC02310 DSC02312_Fotor DSC02314_Fotor DSC02316_Fotor DSC02318_Fotor DSC02319_Fotor DSC02330_Fotor DSC02338_Fotor DSC02343_Fotor DSC02345 DSC02346 DSC02348 DSC02349 DSC02351_Fotor DSC02352_Fotor DSC02356_Fotor DSC02358 DSC02360_Fotor DSC02364_Fotor DSC02365_Fotor

 

 

VI Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej pn. “POLSKA PAMIĘTA” 29.10.19

Print Friendly

plakat konkurs recytatorski na strone 2019

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ

NAZWA KONKURSU:


Konkurs recytatorski: „VI Gminny  Konkurs Poezji Patriotycznej ” pn.”POLSKA PAMIĘTA”

Organizatorem konkursu jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowie

Termin konkursu:  29.10.2019r. godz. 10.00  miejsce : sala GOKiS Krzyżanów

Adresat konkursu:  dzieci ze szkół podstawowych  z  terenu gminy Krzyżanów

 

  1. CELE KONKURSU:

- popularyzowanie polskiej  twórczości  patriotycznej związanej z okresem II Wojny Światowej

- pielęgnowanie postaw patriotycznych

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną

-popularyzacja piękna i wartości narodowej kultury

- rozwijanie zdolności recytatorskich,

- zainteresowanie uczniów poezją,

- prezentacja umiejętności uczniów,

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

  1. ZASADY UCZESTNICTWA:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-VIII w następujących kategoriach: klasa 0, klasy I -II, III – IV, V- VI, VII -VIII

-Szkoły Podstawowe typują maksymalnie po 2 (dwóch ) uczestników z każdej kategorii

- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego polskiego  utworu poetyckiego związanego   z tematyką  patriotyczną  związaną z okresem II Wojny Światowej  (uczestnika obowiązuje pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie jednego dowolnie wybranego tekstu poetyckiego polskich poetów),
–  prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie do organizatora konkursu do dnia 24 października 2019 roku na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie,   99-314 Krzyżanów, woj. łódzkie lub  e-mailem na adres: gokiskrzyzanow@poczta.onet.pl

 

  1. PRZEBIEG KONKURSU:

Przebieg konkursu jest dwustopniowy:

a) I etap : eliminacje szkolne

b) II etap: gminny.

      5. KRYTERIA OCENY:

Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

- interpretacja tekstu,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny,

- rekwizyty, ruch sceniczny, charakteryzacja nie podlegają ocenie.

 

Organizator nie  ponosi odpowiedzialności  za werdykt  jury!

 

  1. NAGRODY DLA LAUREATÓW: Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
    Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.  Serdecznie zapraszamy!                                                                           

                                                                              Organizator konkursu:

                                                                           Gminna Biblioteka Publiczna

                                                                                                          w Krzyżanowie